Εργαλεία 

Λεξικά Διαλέκτων 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Στην ενότητα Λεξικά Διαλέκτων διατίθενται ψηφιοποιημένα μερικά από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα του είδους. Η βοήθεια που προσφέρουν έργα αυτής της κατηγορίας είναι πολύ σημαντική για την ολοκληρωμένη εικόνα των νεοελληνικών διαλέκτων, συμβάλλοντας παράλληλα στη συγχρονική και διαχρονική μελέτη της νέας ελληνικής.

Το πλούσιο υλικό που παρέχουν δεν περιορίζεται στην επιστημονική αποτύπωση των λημμάτων, αλλά εμπλουτίζεται με ποικίλες χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη λαογραφία οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωσή των διαλεκτικών τύπων. Συμβαίνει μάλιστα να καταγράφουν ταυτόχρονα και τις ιδιαίτερες φωνολογικές, μορφολογικές και συντακτικές συγκλίσεις και αποκλίσεις που εμφανίζουν σε σχέση με την κοινή νεοελληνική μέσω της γραμματικής που τα συνοδεύει.

Η ψηφιοποίησή τους λειτουργεί συμπληρωματικά στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης προκειμένου να συμβάλει ως εργαλείο για την ανάδειξη της πολυστρωματικότητας της ελληνικής.

Τελευταία Ενημέρωση: 28 Ιαν 2016, 17:21