ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Λεξικό Τριανταφυλλίδης 

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 

 

Παραπεμπτικά


Π
αραπεμπτικά καταχωρίζονται στην οικεία αλφαβητική θέση σε δύο περιπτώσεις και με δύο τρόπους:

  • με βέλος (→) για όλους τους δεύτερους τύπους ενός λήμματος, π.χ. ξεγνοιασιάξενοιασιά·
  • με τη συντομογραφία "βλ." για γραμματικούς τύπους ρημάτων, αντωνυμιών κτλ. που πιθανόν να προβληματίσουν το χρήστη του λεξικού, π.χ. δες βλ. βλέπω, τος βλ. αυτός1.

Δεν χρησιμοποιούνται παραπεμπτικά για τα υπολήμματα (υποκοριστικά, μεγεθυντικά, επιρρήματα), για τα θηλυκά των αρσενικών ουσιαστικών και για τους δεύτερους τύπους που διαφοροποιούνται από τον πρώτο μόνο ως προς τη θέση του τόνου (π.χ. αγγειόσπασμος & αγγειοσπασμός). Aντίθετα, υπάρχουν παραπεμπτικά για τα λόγια υποκοριστικά που δύσκολα θα μπορούσε να εντοπίσει ο χρήστης στο λήμμα της λέξης από την οποία προέρχονται, π.χ. ναΐσκοςναός.Σπάνια δόθηκε παραπεμπτικό και σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. γριάγέρος.

Ορθογραφικά παραπεμπτικά του τύπου μαντήλιμαντίλι κατά κανόνα δεν υπάρχουν στο ΛΚΝ, επειδή το λεξικό ακολουθεί την επίσημη κρατική γραμματική, που στηρίχτηκε στη Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής), Αθήνα 1941, Θεσσαλονίκη2 1996· υπάρχουν μόνο σε περιπτώσεις όπου γίνονται αποδεκτές δύο διαφορετικές γραφές, π.χ. δικλείδαδικλίδα.

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Φεβ 2008, 17:55