Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Γραμματολογίες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η παρούσα κριτική «περιδιάβαση» στο χώρο των ιστοριών νεοελληνικής λογοτεχνίας καταγράφει και σχολιάζει τις πολυάριθμες και διαφορετικές απόπειρες που έγιναν κατά τους δύο τελευταίους αιώνες προκειμένου να ανασυσταθεί και να ιστορηθεί η Ιστορία της εθνικής μας γραμματείας.

Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιούν 2007, 12:59