Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Οι ιστοσελίδες που αφορούν τη μεσαιωνική ελληνική γλώσσα και το βυζαντινό πολιτισμό είναι πολλές και ποικίλης προέλευσης: ιστοσελίδες ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, συλλόγων ή προσώπων που ασχολούνται με τη μεσαιωνική ελληνική και τον πολιτισμό του Βυζαντίου γενικότερα.

Επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μερικές από αυτές τις ιστοσελίδες με κριτήριο την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του μελετητή, του σπουδαστή, του εκπαιδευτικού αλλά και του κάθε ενδιαφερόμενου για αυτήν την περίοδο της ελληνικής γλώσσας.

Οι δικτυακοί τόποι που περιγράφουμε εξετάζονται ως προς την πληροφοριακή κάλυψη και την ποιότητα περιεχομένου και εφαρμογών. Ιδιαίτερα προβάλλουμε τις ειδικές υπηρεσίες που προσφέρουν, την ύπαρξη καταλόγων δεσμών και διευθύνσεων, καθώς και την τακτική τους ενημέρωση. Στην τελική εκτίμηση συνυπολογίζονται το σύστημα πλοήγησης και η γενική εντύπωση που αφήνει το κάθε site στον επισκέπτη.

Ειδικά για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα προκρίναμε την περιγραφή των ιστοσελίδων όσων διαθέτουν εύρος και ποικιλία δραστηριοποίησης και παροχών στις βυζαντινές σπουδές. Επισημαίνουμε το συνδυασμό διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και τη διεπιστημονική αντιμετώπιση ή τη διατμηματική συνεργασία, όπως παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες τους.

Οπωσδήποτε ο κατάλογος των διευθύνσεων που προσφέρουμε αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει ένα μέρος μόνο από όσες αξίζουν να επισκεφτείτε. Ενημερώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Πηνελόπη Μαυρομματίδου
Άννα Δεληγιαννοπούλου

Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01