Βιβλιογραφία 

Λογοτεχνικές Μεταφράσεις προς την Νέα Ελληνική 

Η μεταφραστική παραγωγή του μείζονος ελληνισμού την περίοδο 1880-2005 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τη μεταφραστική παραγωγή την αυτοτελώς εκδομένη ή δημοσιευμένη σε έντυπα του μείζονος ελληνισμού κατά την περίοδο 1880-2005.

Πρόκειται για διαφόρων ειδών λογοτεχνικά κείμενα μεταφρασμένα στη νέα ελληνική: ποίηση, πεζογραφία, θέατρο και κριτική-δοκίμιο, αποδελτιωμένα από 275 περιοδικά, ημερολόγια, λευκώματα και εφημερίδες και 265 αυτοτελείς εκδόσεις, της νοτιοανατολικής περιφέρειας του μείζονος ελληνισμού: Μικρασία, Κύπρος, Αίγυπτος.

Διατίθενται περίπου 5.350 δελτία εγγραφής με δυνατότητες αναζήτησης ανά συγγραφέα, μεταφραστή, τίτλο κειμένου ή εντύπου, έτος, είδος κειμένου, γλώσσα προέλευσης, τόπο έκδοσης, λέξεις-κλειδιά και θέματα.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει, συστηματοποιημένες ηλεκτρονικά, τις πληροφορίες της έντυπης έκδοσης – βιβλιογραφικής μελέτης: Παπαλεοντίου, Λ. 1998. Λογοτεχνικές μεταφράσεις του μείζονος ελληνισμού. Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Γ.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούν 2010, 11:30