Επιτομή Λεξικού Κριαρά

Βρες

Επιλογές αναζήτησης

H Επιτομή καλύπτει τους τόμους Α´–ΙΔ´ του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669), και φτάνει ως την παραθήκη, το τελευταίο λήμμα που δημοσίευσε ο Εμμανουήλ Κριαράς.

Οι έξι κατάλογοι που ακολουθούν (Α´-Στ´) περιλαμβάνουν βραχυγραφίες και ουσιώδη βιβλιογραφικά στοιχεία.