Θεωρία & Ιστορία 

Ιστορίες της Ελληνικής Γλώσσας 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται να καταγραφούν οι υπάρχουσες Ιστορίες της ελληνικής γλώσσας. Δώδεκα από αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά σε κείμενα γραμμένα από ειδικούς, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της καθεμιάς (σύλληψη, περεχόμενα, εξαντλητικότητα ανάλυσης κλπ.) καθώς και την έγκυρη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό. Τα περισσότερα από τα κείμενα αυτά πλαισιώνονται από βιβλιοκρισίες που έχουν δημοσιευτεί σε ειδικά περιοδικά και στον τύπο, ελληνικό και ξένο, με σκοπό να αποκτήσει ο αναγνώστης όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα για τα παρουσιάζομενα έργα.

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιούν 2009, 9:20