Μελέτες για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Μελέτες σε θέματα της λογοτεχνίας 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Κριτική παρουσίαση των βασικότερων και ίσως σημαντικότερων μελετών που δημοσιεύτηκαν κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια σε σχέση με διακριτά θέματα και περιοχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Για κάθε θεματικό άξονα / περιοχή επιλέγεται μια σειρά από τίτλους, οι οποίοι συστήνονται αναλυτικά και με κριτικό τρόπο, από έμπειρους ειδικούς αναγνώστες-μελετητές. Σε μορφή σαρώματος (scanning) παρέχονται τα εξώφυλλα και οι πίνακες περιεχομένων των επιλεγμένων μελετών.
Στόχος είναι ο χρήστης να πληροφορηθεί αφενός τους βασικούς τίτλους που θα μπορούσαν να τον εισαγάγουν σε ένα από τα επιλεγμένα θέματα και αφετέρου τις ειδικότερες αιχμές των θεμάτων καθώς και τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί

Υπάρχουν δύο τρόποι πλοήγησης στις μελέτες:

  1. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα των θεματικών αξόνων / περιοχών που εμφανίζεται σ’ αυτή τη σελίδα. Κάνοντας κλικ στο θέμα που σας ενδιαφέρει, μεταβαίνετε στον κατάλογο τίτλων.
  2. Χρησιμοποιώντας τον κατάλογο τίτλων, οργανωμένο αλφαβητικά, με βάση το όνομα του συγγραφέα. Κάνοντας κλικ στην καταχώρηση που σας ενδιαφέρει, μεταβαίνετε στη σχετική παρουσίαση.

Θεματικοί άξονες

  1. Μετάφραση
  2. Εκδόσεις ψηφιακές
  3. Σύγχρονες ποιητικές ανθολογίες
  4. Κρητική λογοτεχνία
  5. Διαφωτισμός
  6. Λογοτεχνία των Επτανήσων
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Φεβ 2009, 10:55