Ανθολογίες 

Βιβλιοθήκη λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων 

 

Τα ευρετήρια που ακολουθούν επιτρέπουν την απευθείας αναζήτηση (ανά συγγραφέα και τίτλο έργου), καθώς και την ανάγνωση και χρήση λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων που περιλαμβάνονται: α) στην ενότητα για τη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στον παρόντα ιστότοπο, β) στις ενότητες «Ιστορία και Λογοτεχνία» και «Λογοτεχνία και πόλεις» στις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα, γ) στον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών διαδραστικών βιβλίων λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου και του Φωτόδεντρου στο Ψηφιακό Σχολείο.

Στην ηλεκτρονική αυτή βιβλιοθήκη τα επιλεγμένα λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα κατανέμονται στις ενότητες:

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Ιούν 2016, 17:01