Βιβλιογραφία 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Εκπαίδευση 

Εντοπισμός, αποδελτίωση και καταγραφή της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της 

Στο περιβάλλον αυτό καταγράφεται η ελληνική βιβλιογραφία για την ελληνική γλώσσα (1976-2006) και γλωσσολογία (2000-2006). Συμπεριλαμβάνονται αυτόνομες εκδόσεις, άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και αδημοσίευτες διδακτορικές και μεταπτυχιακές εργασίες. Το μεγαλύτερο μέρος των καταγραφών συνοδεύεται από περιλήψεις.

Η κωδικοποίηση της αποδελτίωσης με κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και η τοποθέτηση του όλου υλικού σε περιβάλλον βάσης δεδομένων επιτρέπει την ορθή ταξινόμηση και την εύκολη ανεύρεση των πληροφοριών.

Τελευταία Ενημέρωση: 24 Αύγ 2010, 12:24