Εργαλεία 

  1. Λογισμικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένωνΕργαλείο αξιολόγησης του βαθμού ευκολίας/δυσκολίας των κειμένων