Πύλη για την Ελληνική γλώσσα 

Όροι Χρήσης 

 

Οδηγίες βιβλιογραφικής αναφοράς

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις μελέτες / κείμενα που υπάρχουν στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, σας προτείνουμε να κάνετε βιβλιογραφική παραπομπή με τον ακόλουθο τρόπο:
Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα, Χρονολογία, Τίτλος, Τόπος και Φορέας έκδοσης, Ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), Ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).

Για παράδειγμα:

Κουτσογιάννης Δημήτρης (2007), Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/..., ημερομηνία πρόσβασης 3 Μαρτίου 2010.

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2010, 16:33