Βιβλιογραφίες 

Λεξικά της Νέας Ελληνικής 

Παρουσίαση έντυπων και ηλεκτρονικών λεξικών της ελληνικής 

Τα λεξικά της νέας ελληνικής του προηγούμενου αιώνα αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη μελέτη της γλώσσας γιατί αποτυπώνουν ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της διαμόρφωσής της. Το πέρασμα από τα λεξικά της ΄καθαρευούσης΄ στα λεξικά της δημοτικής στοιχειοθετεί το γλωσσικό ζήτημα και συμπληρώνει την εικόνα που έχουμε γι’ αυτό μέσα από ειδικές μελέτες. Από την άλλη, το πέρασμα από τα πρώτα δίγλωσσα και τρίγλωσσα γλωσσάρια σε λεξικά με συγκεκριμένες λεξικογραφικές αρχές αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της νεοελληνικής λεξικογραφίας.

Πηγή ενημέρωσης αποτελούν και τα διαλεκτικά και εγκυκλοπαιδικά λεξικά προπάντων για τον επισκέπτη με ειδικά γλωσσολογικά και λεξικογραφικά ενδιαφέροντα.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε τους τίτλους των γενικών, των διαλεκτικών και των εγκυκλοπαιδικών λεξικών που εκδόθηκαν από το 1900 ως σήμερα και περιγράφουμε αναλυτικά τα πιο σημαντικά από αυτά. Μαζί με αυτά, καταγράφονται και τα βασικότερα ηλεκτρονικά λεξικά (λεξικά σε CD).
Το περιβάλλον λειτουργεί σε βάση δεδομένων.

Τελευταία Ενημέρωση: 09 Ιούλ 2008, 12:48