Βιβλιογραφία 

Σώματα Κειμένων 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Τα σώματα κειμένων (Text Corpora), παρέχοντας μεγάλου όγκου αυθεντικό γλωσσικό υλικό, έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική θέση στη μελέτη και διδασκαλία των γλωσσών, γεγονός που φαίνεται από την ανάδυση και ταχεία ανάπτυξη του οικείου επιστημονικού κλάδου, γνωστού διεθνώς ως Corpus Linguistics.

Τα κείμενα του Π. Πολίτη αποτελούν κριτικές παρουσιάσεις των υπαρχόντων στην ελληνική γλώσσα σωμάτων κειμένων.

Περιεχόμενα

  1. Το σώμα κειμένων του Εθνικού Θησαυρού Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ)
  2. Το σώμα κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου
  3. Το σώμα κειμένων της Ηλεκτρονικής Πύλης
Τελευταία Ενημέρωση: 03 Ιούλ 2008, 16:36