Βιβλιογραφία 

Οδηγός Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Καταγράφεται σε βάση δεδομένων ο μεγάλος όγκος των (ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων, έντυπων και ηλεκτρονικών) βοηθημάτων για τη μελέτη της αρχαιοελληνικής γλώσσας και παρουσιάζονται με κριτικό σχολιασμό τα κυριότερα από αυτά:

  • Λεξικά γενικής χρήσης της αρχαιοελληνικής γλώσσας
  • Λεξικά εγκυκλοπαιδικά αρχαιογνωστικά
  • Εγχειρίδια γραμματικής-συντακτικού της αρχαιοελληνικής γλώσσας
  • Μέθοδοι εκμάθησης της αρχαιοελληνικής γλώσσας
  • Μελέτες αρχαιογνωστικές
  • Μελέτες για τη διδακτική της αρχαιοελληνικής γλώσσας
  • Μελέτες θεωρητικές για τη μετάφραση
  • Μελέτες για τις ΤΠΕ και τα κλασικά γράμματα

Κατά την παρουσίασή τους δίνεται έμφαση στα θέματα που περιλαμβάνουν, στον συνοπτικό ή αναλυτικό χαρακτήρα τους, στη μέθοδο προσέγγισης της γλώσσας, στον βαθμό επιστημονικής τεκμηρίωσής τους και στη συμβολή τους στην αρχαιομάθεια.

Στόχος των παρουσιάσεων είναι να προσανατολίζουν τον χρήστη να επιλέγει κάθε φορά το εγχειρίδιο που θα τον βοηθήσει στον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο το χρειάζεται καθώς και να βρίσκει θεωρητικά και πρακτικά ερεθίσματα για γόνιμο προβληματισμό.

Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβ 2009, 12:25