Βιβλιογραφίες 

Λογισμικό για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής 

Οι κυριότεροι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα διαθέσιμα για την ελληνική γλώσσα εκπαιδευτικά λογισμικά με βάση το διδακτικό στόχο (η ελληνική ως μητρική, δεύτερη ή ξένη), το περιεχόμενο (ασκήσεις, γραμματική, κά) και την κατηγορία στην οποία ανήκουν (για μια πρόταση κατηγοριοποίησης των λογισμικών, δείτε το κείμενο "Εκπαιδευτικό Λογισμικό").

Αναλυτικότερες περιγραφές είναι διαθέσιμες για τα περισσότερα από αυτά, στις οποίες συζητείται ιδιαίτερα η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας με την αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους.

Δύο κείμενα συνοδεύουν την αναφορά αυτή στα λογισμικά για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας:

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούν 2010, 11:31