Μελέτες 

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι 

 

Παρουσιάζεται η ελληνική διαλεκτική πραγματικότητα μέσα από ένα γενικό κείμενο και άλλα ειδικότερα τα οποία περιγράφουν τις επιμέρους διαλέκτους. Παρατίθενται επίσης κείμενα που θίγουν ζητήματα της ελληνικής διαλεκτολογίας και η σχετική βιβλιογραφία. Το έργο πλαισιώνεται από μαρτυρίες, φωνητικό υλικό, διαλεκτικά κείμενα από διάφορα είδη λόγου και χρήσιμους σύνδεσμους στο διαδίκτυο.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει, μέσα από την προβολή των ελληνικών διαλέκτων, στην υποστήριξή τους, σε μια περίοδο που αυτές υποχωρούν υπό την πίεση της κοινής νεοελληνικής.

Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιαν 2014, 13:42