ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 • Ιδίωμα της Ίμβρου
  Στην Ενότητα "Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι" της Νέας Ελληνικής έχουν προστεθεί καινούριοι σύνδεσμοι για το Ιμβριακό γλωσσικό ιδίωμα.
 • ΑΕΙ και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
  Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Ηλεκτρονικά Λεξικά On-Line
  Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση λεξικών της ελληνικής.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η παρούσα ενότητα απευθύνεται σε όσους/ες ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα γενικότερα (γονείς, μαθητές κλπ.), αλλά και τη μελέτη και διδασκαλία της, ειδικότερα (ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί κλπ.). Χρήσιμα προς την πρώτη κατεύθυνση είναι κυρίως τα ηλεκτρονικά λεξικά, ενώ προς τη δεύτερη το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου υλικού.

Το υλικό που προς το παρόν διατίθεται είναι ενδεικτικό και θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Το περιβάλλον είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να δίνει τη δυνατότητα του εμπλουτισμού αυτού και στους επισκέπτες, μέσω της κατάθεσης απόψεων, σχολίων, προτάσεων ή και ολοκληρωμένων ερευνών. 1. ΕργαλείαΗλεκτρονικά λεξικά: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Αντίστροφο λεξικό, Ελληνο-αγγλικό λεξικό Γεωργακά, Λεξικό γλωσσολογικών όρων - Σώματα κειμένων: Εφημερίδα "Μακεδονία", Εφημερίδα "Τα Νέα", Διδακτικά βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Λεξικά διαλέκτων - Γραμματικές της νέας ελληνικής: Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού του Χρ. Τσολάκη, Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Σ. Χατζησαββίδη Α. Χατζησαββίδου, Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού των Ε. Φιλιππάκη-Warburton Γ. Κοτζόγλου Μ. Γεωργιαφέντη & Μ. Λουκά
 2. ΒιβλιογραφίεςΝέα ελληνική γλώσσα και γλωσσική εκπαίδευση - Βιβλιογραφίες για την Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία: Βιβλιογραφία για την Ελληνική Γλώσσα, Βιβλιογραφία για την Ελληνική Γλωσσολογία - Ιστορίες της ελληνικής γλώσσας - Γραμματικές της νέας ελληνικής - Παρουσιάσεις Λεξικών ΝΕ - Δίγλωσσα λεξικά - Σώματα Κειμένων - Εκπαιδευτικό λογισμικό
 3. ΜελέτεςΗ ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη - Οι νεοελληνικές διάλεκτοι - Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση (έρευνες), Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων (έρευνα), Παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση ηλεκτρονικού λόγου από εφήβους: ανάλυση λαθών, Πρακτικά διεθνούς ημερίδας (1999) - Ηλεκτρονικά Περιοδικά: Γλωσσικός Υπολογιστής, Γλωσσολογία
 4. Διδασκαλία - ΕκπαίδευσηΗ/Υ και διδασκαλία της γλώσσας: Σύντομο ιστορικό της παιδαγωγικής αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, Διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων, Λογισμικό, Δικτυακοί τόποι, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση (έρευνες), Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων (έρευνα), Παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση ηλεκτρονικού λόγου από εφήβους: ανάλυση λαθών - Λόγος - Κείμενο - Περίληψη - Διδακτικές Δοκιμές
 5. Η Ελληνική ως Ξένη / ΔεύτερηΠιστοποίηση Ελληνομάθειας - Προγράμματα Επιμόρφωσης - Εργαλεία: Λογισμικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων - Βιβλιογραφίες: Ξενόγλωσση βιβλιογραφία για τη διδασκαλία - Μελέτες: Σύγκριση Προγραμμάτων Σπουδών, Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά ελληνομάθειας άλλων φορέων εξωτερικού, Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των εξετάσεων ελληνομάθειας, Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου - Διδασκαλία - Εκπαίδευση: Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις, Διδακτικό Εγχειρίδιο: «Από τη λέξη στο κείμενο» - Οδηγοί και πηγές: Εστίες διδασκαλίας και εξεταστικά κέντρα, Κέντρα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στην Ελλάδα, Κατάλογος διδακτικού / βοηθητικού υλικού, Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για τη διδακτική, Ενημέρωση για τις εξετάσεις
 6. Οδηγοί και πηγέςΓλωσσική τεχνολογία - Δικτυακοί τόποι - Σπουδές για τη γλώσσα - Ελληνική γλώσσα και διά βίου εκπαίδευση