Μελέτες 

  1. Η ελληνική γλώσσα στην ΕυρώπηΚείμενα που συζητούν τη θέση της ελληνικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβληματισμού σχετικά με τις ασθενείς και ισχυρές γλώσσες στην ΕΕ
  2. Οι νεοελληνικές διάλεκτοιΠαρουσίαση των νεοελληνικών διαλέκτων: περιγραφή, διαλεκτικά κείμενα, φωνητικό υλικό, βιβλιογραφία, χρήσιμοι σύνδεσμοι
  3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διδασκαλία της ελληνικήςΑξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση (έρευνες), Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων (έρευνα), Παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση ηλεκτρονικού λόγου από εφήβους: ανάλυση λαθών, Πρακτικά διεθνούς ημερίδας (1999),
  4. Ηλεκτρονικά ΠεριοδικάΓλωσσικός Υπολογιστής, Γλωσσολογία,