ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 • Κλασικές σπουδές
  Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για σχολές και τμήματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων που έχουν ως αντικείμενο τις κλασικές σπουδές.
 • Ηλεκτρονικές ασκήσεις
  Τύποι διαδραστικών ασκήσεων και πολλαπλές εφαρμογές τους ενθαρρύνουν τη συστηματική χρήση των αρχαιογνωστικών εργαλείων της Πύλης για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η παρούσα ενότητα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αρχαία ελληνική γλώσσα το οποίο:

 • (α) παρέχει κριτική ενημέρωση για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές σχετικά με την αρχαία ελληνική: ο χρήστης μέσα από θεματικούς οδηγούς ξεναγείται στη σχολιασμένη βιβλιογραφία και μέσα από αξιολογικούς οδηγούς πλοηγείται στους αρχαιογνωστικούς τόπους του διαδικτύου·
 • (β) προσφέρει νέα εργαλεία για τη συστηματική διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού λόγου, καμωμένα σύμφωνα με τις αρχές της κειμενικής και της διακειμενικής προσέγγισης στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας κατά τη διαχρονική της εξέλιξη·
 • (γ) φιλοξενεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο διαθέτει σώματα κειμένων, υποστηρικτικό υλικό και διδακτικές προτάσεις με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος αυτού δημιουργεί νέες προϋποθέσεις και δυναμικές στη διαδικασία εκμάθησης του αρχαίου ελληνικού λόγου, ικανές και τους διδακτικούς στόχους να ανανεώσουν και τη διδακτική μεθοδολογία να αναμορφώσουν. 1. ΕργαλείαΣώματα κειμένων: Ανθολόγιο πεζογραφίας, ΝΕ μεταφράσεις, Συμφραστικός πίνακας λέξεων - Βασικό λεξικό - Σχηματισμός λέξεων - Αρχές σύνταξης - Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής: Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής του Μ. Οικονόμου - Συντακτικά της Αρχαίας Ελληνικής: Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Π. Μπίλλα, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής του Α.Β. Μουμτζάκη
 2. Βιβλιογραφίες-ΠηγέςΔικτυακοί τόποι, Λογισμικά - Λεξικά, Εγχειρίδια, Μελέτες - ΝΕ μεταφράσεις ΑΕ έργων
 3. Μελέτες-ΔιδασκαλίαΗλεκτρονικές ασκήσεις - Διδακτικές δοκιμές - Ενδογλωσσική Μετάφραση - Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση - Μυθολογία-Ανθρωπολογία: Μακεδονία εν μύθοις φθεγγομένη, Όψεις του προσωπείου - Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία - Δ.Ι. Ιακώβ 1982, «Η ενότητα του χρόνου στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Συμβολή στη διερεύνηση της τραγικής τεχνικής», διδ. διατρ. - Απάντηση του Παναγιώτη Κονδύλη σε ερώτηση του Σπύρου Τσακνιά σχετικά με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό (βλ. περ. Διαβάζω
 4. ΟδηγοίΠολυτονική γραφή