Οδηγοί 

Το Ελληνικό Πολυτονικό Γραφηματικό Σύστημα στα Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα 

Πολυτονική γραφή 

Ο Οδηγός αυτός συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ασυμβατότητας που παρουσιάζουν πολλά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου με το ελληνικό πολυτονικό γραφηματικό σύστημα.

Περιέχει έναν ενημερωμένο κατάλογο διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι προσφέρουν: (α) πολύπλευρη ενημέρωση (από ιστορική και εγκυκλοπαιδική άποψη) για το ελληνικό πολυτονικό γραφηματικό σύστημα· (β) τη δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης ελληνικών πολυτονικών γραμματοσειρών· και (γ) εξειδικευμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη χρήση του ελληνικού πολυτονικού γραφηματικού συστήματος στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.

Παρέχει, επίσης, πληροφορίες και οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση λογισμικού που εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανάγνωσης και χρήσης ελληνικών πολυτονικών γραμματοσειρών στα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και τύπους υπολογιστών (Windows, Macintosh, Linux) και στις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες εφαρμογές τους (επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Οκτ 2010, 8:52