Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Διδακτικές Δοκιμές 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο με διδακτικές δοκιμές, οι οποίες είναι ταξινομημένες κατά τάξη και κατά κεφάλαιο και αφορούν στο μάθημα "Έκθεση - Έκφραση". Τα "σχέδια" αυτά, τα οποία γράφτηκαν από ειδική επιστημονική ομάδα, αποτελούν διδακτικές προτάσεις, που δίνουν στους διδάσκοντες ερεθίσματα για διδακτικό προβληματισμό.

Τελευταία Ενημέρωση: 18 Νοέ 2009, 10:05