Βιβλιογραφίες 

  1. Νέα ελληνική γλώσσα και γλωσσική εκπαίδευσηΑποδελτιωμένη βιβλιογραφία με σύντομες περιλήψεις για την ελληνική γλώσσα (2000-2006) και τη διδασκαλία της (1976-2006)
  2. Βιβλιογραφίες για την Ελληνική Γλώσσα και ΓλωσσολογίαΒιβλιογραφία για την Ελληνική Γλώσσα, Βιβλιογραφία για την Ελληνική Γλωσσολογία,
  3. Οι ιστορίες της ελληνικής γλώσσας σχολιασμένες από ειδικούςKριτική επιλογή και παρουσίαση ιστοριών της ελληνικής γλώσσας
  4. Γραμματικές της νέας ελληνικήςKριτική επιλογή και παρουσίαση γραμματικών της νέας ελληνική
  5. Παρουσιάσεις Λεξικών ΝΕΠαρουσίαση έντυπων και ηλεκτρονικών λεξικών της νέας ελληνικής
  6. Δίγλωσσα λεξικάΠαρουσίαση των κυριότερων δίγλωσσων λεξικών της νέας ελληνικής
  7. Σώματα ΚειμένωνΠαρουσίαση των υπαρχόντων σωμάτων κειμένων για την ελληνική
  8. Λογισμικό για τη διδασκαλία της νέας ελληνικήςΟι κυριότεροι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού