Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης για τις σπουδές που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και την διδασκαλία της ως μητρικής ή ως δεύτερης – ξένης σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το υλικό που συγκεντρώθηκε, στηρίζεται σε πληροφορίες που προσφέρονται στους οδηγούς σπουδών των οικείων Τμημάτων και σε ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο, σε πληροφορίες από τα γραφεία διασύνδεσης και συχνά σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις γραμματείες των Τμημάτων.

Μαζί με τα μεταπτυχιακά προγράμματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται πληροφορίες και για τα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Έτσι, ο κατάλογος αυτός προσφέρει μια γενικότερη εικόνα για την παρουσία των μαθημάτων που αφορούν στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής, δεύτερης ή ξένης στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 με στόχο να ενημερώνεται διαρκώς. Αν ωστόσο υπάρχουν αλλαγές που δεν λάβαμε υπόψη μας, παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο και στο

Τα πανεπιστήμια

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22