Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής της Β' Ενιαίου Λυκείου 

Στις σελίδες που ακολουθούν συγκεντρώνεται υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (μάθημα επιλογής στη Β΄ Ενιαίου Λυκείου).

Για καθένα από τα ανθολογημένα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου συγκροτείται ειδικός φάκελος, στον οποίο παρατίθενται εναλλακτικές μεταφράσεις των ανθολογημένων κειμένων και παράλληλα λογοτεχνικά κείμενα καθώς και θεωρητικά και κριτικά κείμενα. Αντίστοιχοι φάκελοι συγκροτούνται και για λογοτεχνικά είδη και μορφές, για τεχνικές και τρόπους γραφής, για λογοτεχνικά ρεύματα, σχολές, τάσεις και κινήματα της ευρωπαϊκής και νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Παρατίθενται επίσης μελέτες και βιβλιογραφική ενημέρωση για την ιστορία, τη θεωρία και την κριτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και φιλοξενούνται προτάσεις διδασκαλίας και εισηγήσεις για την αξιοποίηση των φακέλων.

Η ενότητα περιλαμβάνει ακόμη τα ανθολογημένα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου και έναν οδηγό διευθύνσεων στο διαδίκτυο σχετικά με τους συγγραφείς (και το έργο τους) του Ανθολογίου καθώς και μια ανθολόγηση μεταφρασμένων διηγημάτων και ποιημάτων.

Τα λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα της ενότητας, νεοελληνικά και μεταφρασμένα, συγκεντρώνονται και διατίθενται και με τη μορφή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιαν 2008, 13:10