Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας 

Ηλεκτρονικές Ασκήσεις 

Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Ένα σύνολο διαδραστικών Ηλεκτρονικών ασκήσεων προτείνει την πρακτική χρήση των ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ της Πύλης. Οι ασκήσεις αυτές λειτουργούν και ως "μοντέλα" ασκήσεων, που δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προετοιμάζει διαφορετικές, κάθε φορά, εφαρμογές τους για την κατανόηση τύπων και δομών του αρχαιοελληνικού λόγου.

Οι ασκήσεις αφορούν:

  • (α) στη συγκριτική μελέτη των αρχαιοελληνικών συντακτικών δομών και της νεοελληνικής απόδοσής τους·
  • (β) στην αξιοποίηση του Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων κατά την εκμάθηση του αρχαιοελληνικού λεξιλογίου·
  • (γ) στη συγκριτική χρήση τριών ηλεκτρονικών Λεξικών (της Αρχαιοελληνικής, Μεσαιωνικής ελληνικής και Νεοελληνικής γλώσσας)·
  • (δ) στην παραγωγή-σύνθεση του αρχαιοελληνικού λεξιλογίου και τον σχηματισμό οικογενειών λέξεων·
  • (ε) στην ειδική χρήση λέξεων και σχημάτων λόγου ανά γραμματειακό γένος-είδος.

Οι ασκήσεις:

  • συντάχθηκαν για να διευκολύνουν την ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων του Ανθολογίου·
  • ταξινομούνται σε καταλόγους φαινομένων Γραμματικής, Συντακτικού, Λεξιλογίου και Ερμηνείας-Μετάφρασης·
  • εντάσσονται σε Φύλλα εργασίας, τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά (με έλεγχο των απαντήσεων), να εκτυπωθούν ή να αποθηκευθούν.

Τελευταία Ενημέρωση: 29 Οκτ 2009, 12:27