Πρακτικά Ημερίδας 

Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης 

Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1998 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα του τόμου Η Γλώσσα της Λογοτεχνίας και η Γλώσσα της Μετάφρασης (Πρακτικά Ημερίδας), Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 1998. Οι εισηγήσεις αναφέρονται σε θεωρητικά ζητήματα της διαγλωσσικής μετάφρασης, με κεντρικό σημείο αναφοράς την ελληνική γλώσσα (ως γλώσσα υποδοχής ή/και αφετηρίας). Η παράθεσή τους στο πλαίσιο της Γλωσσικής Πύλης αποβλέπει κυρίως στη θεωρητική πλαισίωση του πληροφοριακού υλικού για τις λογοτεχνικές μεταφράσεις από και προς τα νέα ελληνικά.

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Μάρ 2007, 15:48