Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

Δεν είναι ένα σχολικό βοήθημα με ορισμούς φαινομένων σύνταξης, αλλά είναι ένα θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο, το οποίο συνδυάζεται με τα κείμενα του Ανθολογίου και τις "Ηλεκτρονικές ασκήσεις" για τη συστηματική εκμάθηση της δομής του αρχαιοελληνικού λόγου.

Παρέχει ύλη διαβαθμισμένη σε δύο επίπεδα: το πρώτο επίπεδο καλύπτει την εισαγωγή και εξοικείωση με τις αρχές της αρχαιοελληνικής σύνταξης· στο δεύτερο προσεγγίζονται ιδιορρυθμίες της συντακτικής δομής του αρχαιοελληνικού λόγου ή σχολιάζεται η σχετική ορολογία και βιβλιογραφία.

Αξιοποιεί αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αντλημένα από τα κείμενα του Ανθολογίου, τα οποία συνοδεύονται από μετάφραση και σχολιασμό των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στη δομή της αρχαιοελληνικής και της νεοελληνικής σύνταξης.

Ως προς το χρονικό και ειδολογικό εύρος:περιορίζεται στην περιγραφή της σύνταξης του αττικού πεζού κυρίως λόγου κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ., καλύπτοντας τα γραμματειακά είδη της ιστοριογραφίας, της ρητορικής και της φιλοσοφίας, από τα οποία αντλούνται και τα περισσότερα παραδείγματα.

Δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης:

  • Μέσω του αναλυτικού Πίνακα περιεχομένων, από τον οποίο μπορεί κανείς να μεταβεί στο κεφάλαιο ή την ενότητα που τον ενδιαφέρει.
  • Μέσω του Συσχετικού πίνακα, όπου συστεγάζονται εποπτικοί πίνακες ανά ομάδες φαινομένων, με ενεργούς δεσμούς σε όρους και φαινόμενα στα οποία παραπέμπουν.
  • Μέσω του αλφαβητικού Ευρετηρίου όρων, όπου δίνεται η δυνατότητα εύρεσης ενός όρου ή περισσότερων όρων σε σύζευξη ή διάζευξη μεταξύ τους.
Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18