Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Προτάσεις για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής γλώσσας και γραμματείας 

 

Συγκεντρώνονται προτάσεις για τη διδασκαλία των αρχαιοελληνικών κειμένων στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίες προϋποθέτουν:

  • την κειμενική προσέγγιση των γραμματειακών γενών-ειδών και τη μελέτη των ειδικών γλωσσικών κωδίκων ανά γραμματειακό γένος-είδος
  • τη διακειμενική παρακολούθηση της εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής σκέψης ανά εποχή και γραμματειακό γένος-είδος
  • την ένταξη των κειμένων στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο που τα παρήγαγε.

Τελευταία Ενημέρωση: 31 Μάρ 2010, 11:27