Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ

Α- ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ §6.5.

ΑΙΤΙΑ §2.22., §2.23., §2.24., §2.28., §2.33., §4.25., §4.26., §5.6., §5.36., §5.40., §11.2., §11.24., §11.27., §11.30.,§11.66., §12.1.,§12.27.,§12.36. · αιτιώδης σχέση §8.4.

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ §2.30-2.33., §12.8., §12.17.· αιτίας §2.33.· αναφοράς §2.31., §2.32., §2.33.· με επιρρήματα §2.32.· με ορκωτικά (ομωτικά) μόρια §2.32.· με ονόματα, ως ετερόπτωτος προσδιορισμός §2.31.· ποσού §2.31., §2.32., §2.33.· σκοπού §2.33.· τόπου §2.33.· τρόπου §2.33· χρόνου §2.33.· ως αντικείμενο §3.44-3.47.· διπλή αιτιατική ως αντικείμενο §3.48.-3.53.· αιτιατική και γενική ως αντικείμενο §3.54. -3.59.· αιτιατική και δοτική ως αντικείμενο §3.60.-3.63.· ως επιρρηματικός προσδιορισμός §2.32.· ως υποκείμενο απαρεμφάτου §4.17.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §11.24.-11.30.

ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ §7.0.

ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ §2.53.

ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ §6.13.,§6.14.

ΑΝΑΦΟΡΑ §2.23., §2.26., §2.28., §2.31., §2.32., §2.33., §2.34., §4.13., §11.79.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §1.2., §2.14., §2.15., §11.4., §12.0.-12.44.· ~ επιρρηματικές §12.31., §12.36.-12.40.· ~ μεικτές §12.36.· αναφορικές-αιτιολογικές §12.36., §12.37.· αναφορικές-συμπερασματικές §12.36., §12.39.· αναφορικές-τελικές §12.36., §12.38.· αναφορικές-υποθετικές §11.63., §12.36., §12.40.· ~ ονοματικές/προσδιοριστικές/διασαφητικές/επιθετικές §12.0., §12.31., §12.34.-12.35., §12.36.· ~ παραβολικές (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) §12.41

ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ §7.51.-7.57., §8.7.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ γενική §2.22., §2.23.· δοτική §2.26., §2.27.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ §3.22.-3.66.· §4.1., §4.12., §4.25., §6.12., §10.0., §10.4., §10.5., §10.12., §10.16., §10.26., §11.0., §11.79., §12.0., §12.5., §12.9., §12.36.· άμεσο και έμμεσο αντικείμενο §3.24., §3.48.-3.66.· σύστοιχο αντικείμενο §3.44.-3.47.· αντικείμενο σε αιτιατική §3.44.-3.47.· αντικείμενο σε γενική §3.25.-3.37.· αντικείμενο σε δοτική §3.38.-3.43.· δύο αιτιατικές ως αντικείμενο §3.48.-3.53.· αιτιατική και γενική ως αντικείμενα §3.54.-3.59.· αιτιατική και δοτική ως αντικείμενα §3.60.-3.63.· γενική και δοτική ως αντικείμενα §3.64.-3.66.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ·1.2.,1.12., §2.12., §2.34.-2.70., §4.11., §4.21., §10.25., §11.73., §12.12., §12.21.
Αλληλοπαθείς §2.51., §2.52.
Αναφορικές §2.61., §2.70., §10.20., §11.25., §12.1., §12.13., §12.14., §12.16., §12.17., §12.23., §12.24., §12.26., §12.42.
Αόριστες §2.34., §2.64., §2.65.-2.69., §9.24.
Επαναληπτική §2.37., §2.40., §2.44., §2.46.
Αυτοπαθείς: §2.42., §2.48.-2 .51.
Δεικτικές: §2.15., §2.18., §2.37., §2.40., §2.54.-2.60., §10.7., §10.12., §10.18., §12.3., §12.4., §12.5., §12.11., §12.21., §12.23., §12.42.
Ερωτηματικές §2.34., §2.61.-2.64., §10.20.
Κτητικές §2.39.-2.43.
Οριστική §2.44.-2.45.
Προσωπικές §2.29., §2.35-2.38., §2.40., §2.45., §2.46., §2.48., §12.23.

ΑΞΙΑ §1.14., §2.22., §2.23., §2.24.

ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ §12.40.· στο παρελθόν §11.12., §12.40.· στο παρόν-μέλλον §11.53.

ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ἂν §3.116., §11.11.

ΑΟΡΙΣΤΟΣ §3.93.-3.96, §4.3., §9.4., §10.13., §11.11., §11.12., §11.14., §11.15., §11.17., §11.34., §11.48., §11.57.· γνωμικός αόριστις §3.95., §11.54.· εναρκτικός αόριστος §3.94.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ §3.118.,§3.132., §9.6., §9.11.· έντονη §10.13.

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ §4.0.-4.27., §5.3., §8.1., §10.8., §11.3., §11.17., §11.19., §11.21., §11.22., §11.23., §11.39., §11.50. , §11.62., §11.74., §12.0 ·
άναρθρο: §4.8.-4.17.· αντί προστακτικής §4.15.· απόλυτο («περιοριστικό») §4.14· ειδικό §4.7., §4.12., §5.25., §10.1., §10.8.· κατά τι/αναφοράς §4.13.· μέλλοντα §4.5., §4.22.· σκοπού/αποτελέσματος §4.13., §11.52.· τελικό §4.7., §4.12.,11.52.· ως αντικείμενο §4.12.· ως επεξήγηση §2.15., §4.11.· ως επιφώνημα §4.16., ως κατηγορούμενο §4.10., ως συμπληρωματικός προσδιορισμός §4.13.· ως υποκείμενο §4.8.-4.9.
έναρθρο: §4.18.-4.27. σε αιτιατική §4.22.-4.24.· σε γενική §4.25.· σε δοτική §4.26.· ως επιφώνημα §4.27.· ως υποκείμενο §1.2., §4.20.· ως επεξήγηση §4.21.

ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ §11.34.

ΑΠΟΡΙΑ/ΑΜΗΧΑΝΙΑ §3.120.,§9.8.,§9.13., §9.21.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ §4.6., §11.72.· ενδεχόμενο, επιδιωκόμενο §11.76.

ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ §2.29., §4.9., §10.6., §11.50., §11.52., §11.79

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΦΡΑΣΗ §10.8., §10.12., §10.17., §11.50., §11.79.

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ §6.12., §6.14.

ΑΡΘΡΟ §2.71.-2.75.§12.3.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ §1.2., §2.12., §2.22.,§2.33.

ΑΡΙΘΜΟΙ §2.5-2.10.· διανεμητικός ενικός §2.7.· διανεμητικός πληθυντικός §2.9.· ονομάτων §2.5.· περιληπτικός ενικός §2.6.· περιληπτικός πληθυντικός §2.8.· πληθυντικός μεγαλοπρεπείας §2.10.

ΑΡΚΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ §3.69., §10.3., §10.11., §10.21., §11.34., §11.54., §11.55., §12.40.

ΑΡΝΗΣΗ §4.12. §5.33., §9.1., §9.3., §9.4., §9.6., §9.21., §9.24.,§11.10., §11.11.,§11.15., §11.26.,§11.32., §11.42.,§11.68., §11.71.,§11.74., §12.33.,§12.37., §12.38.,§12.39., §12.40.· έντονη §10.13.

ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ §8.2., §8.3.

ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ §1.5.

ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ §2.41., §2.42.· άμεση/ευθεία §2.49.· έμμεση/πλάγια §2.50.· αμοιβαία §2.51.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ §2.21.· γενική §2.24.

ΓΑΡ §7.62., §8.10.

ΓΕΝΙΚΗ §2.21-2.24, §12.7., §12.8.· αιτίας §2.22.,§2.23.· αναφοράς §2.22. §2.23· αντικειμενική §2.22.,§2.23., §2.26.· αξίας §2.22., §2.23.· αφαιρετική §12.5.· διαιρετική/διαιρεμένου όλου §2.22., §2.23., §2.24ενάρθρου απαρεμφάτου §4.25·κατηγορηματική §1.14., §2.17.· κτητική §2.22.· γενική με άρθρο, ως υποκείμενο §1.2., γενική με άρθρο, ως επιθετικός προσδιορισμός §2.12., παραθετική §2.41., συγκριτική §2.22.,§2.23· υποκειμενική §4.19.· ως επιρρηματικός προσδιορισμός §2.24.· ως ετερόπτωτος προσδιορισμός ονομάτων §2.22.· γενική ως αντικείμενο§3.25.-3.37.· γενική και αιτιατική ως αντικείμενο §3.54.-3.59.· γενική και δοτική ως αντικείμενο §3.64.-3.66.

ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ §2.0., §2.1.-2.4.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ §2.12.,§2.22.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §8.0. , §8.1. , §8.11.-8.13., §11.0., §11.53., §11.62., §12.1., §12.23., §12.24.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ §1.2., §2.14., §2.15., §11.4., §12.0.-12.44.· αναφορικές επιρρηματικές §12.31., §12.36.-12.40.· (αναφορικές) μεικτές §12.36.· αναφορικές-αιτιολογικές §12.36., §12.37.· αναφορικές -συμπερασματικές §12.36., §12.39.· αναφορικές-τελικές §12.36., §12.38.· αναφορικές-υποθετικές §11.63., §12.36., §12.40.· αναφορικές ονοματικές/προσδιοριστικές/διασαφητικές/επιθετικές §12.0., §12.31., §12.34.-12.35., §12.36.· αναφορικές παραβολικές (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) §12.41

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ §11.0.-11.83.· αιτιολογικές §11.24.-11.30., §11.66.· εναντιωματικές §11.63., §11.67.-11.71.· παραχωρητικές §11.71.· συμπερασματικές §11.72.-11.82.· συμπερασματικές απαρεμφατικές §11.74., §11.76. τελικές §11.1., §11.31.-11.39.· υποθετικές §11.40.-11.66., §11.68.· χρονικές §11.6.-11.23.· χρονικοϋποθετικές §11.63·

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ §1.12., §10.0.-10.26., §11.1., §11.2.· ειδικές §4.7.,§10.1.-10.8., §10.25.· ενδοιαστικές §10.9-10.13.· πλάγιες ερωτηματικές §10.14-10.26., §10.9.

ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ §7.49.-7.50., §8.6.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ §3.1.-3.20., §4.0., §4.1., §5.0., §5.2., §6.1.· ενεργητικά ρήματα §3.2.-3.8.· μέσα ρήματα §3.9.-3.16.: μέσα αυτοπαθή ή ευθέα §3.10.· μέσα πλάγια ή περιποιητικά §3.11.· μέσα αλληλοπαθή §3.12.· μέσα δυναμικά §3.13.· αποθετικά ρήματα §3.14.· παθητικά ρήματα §3.17.-3.20.· ουδέτερα ρήματα §3.21.

ΔΙΑΙΡΕΣΗ (ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΟΛΟΝ) §1.14., §2.22., §2.23.

ΔΙΜΕΛΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ §10.19.

ΔΟΤΙΚΗ §2.25.-2.29., §6.12., §12.8. αιτίας §2.28.· αναφοράς §2.26., §2.27, §2.28.· αντικειμενική §2.26., §2.27.· με επιρρήματα §2.27.· με ονόματα §2.26.· μέτρου /διαφοράς §2.27., §2.28.· οργανική/μέσου §2.28.· οργανική της κοινωνίας §12.5.· προσωπική §2.29προσωπική ενεργούντος προσώπου/ποιητικού αιτίου §2.29., ηθική §2.29., κρίνοντος προσώπου/αναφοράς §2.29., κτητική §2.29., συμπάθειας §2.29., χαριστική/αντιχαριστική §2.29.· σκοπού §4.6.· συνοδείας §2.28.· τόπου §2.28.· τρόπου §2.28.· χρόνου §2.28· ως επιρρηματικός προσδιορισμός §2.28.· δοτική ως αντικείμενο §3.38.-3.43.· αιτιατική και δοτική ως αντικείμενο §3.60.-3.63.· γενική και δοτική ως αντικείμενο §3.64.-3.66.

ΔΫΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ §2.5.

ΔΥΝΑΤΟ §3.108-3.111., §3.123.-3.125., §4.2.,§11.28., §11.29.,§11.75., §12.43.

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ §3.123.-3.125., §9.1. , §9.9., §9.3, §10.3., §10.11., §10.21., §11.26., §11.47., §11.52., §11.55., §11.56., §11.74., §11.75., §12.39., §12.40.

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ §3.109-3.111., §9.1., §9.3, §10.3., §10.21., §11.26., §11.48., §11.66., §11.74., §11.75., §12.40., §12.43.

ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟ ἂν §3.109-3.111., §3.123.-3.125., §7.73., §4.2., §9.9., §11.50., §12.33.

ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ §3.105.-3.134., §8.13., §11.46., §12.25., §12.33δυνητική ευκτική §3.123.-3.125., §9.1., §9.9., §9.3, §10.3., §10.11., §10.21., §11.26., §11.47., §11.52., §11.55., §11.56., §11.74., §11.75., §12.39., §12.40δυνητική οριστική §3.109-3.111., §9.1., §9.3, §10.3., §10.21., §11.26., §11.48., §11.66., §11.74., §11.75., §12.40., §12.43ευκτική §3.122.-3.131., §9.6., §9.9., §11.34., §11.36., §11.38., §11.50., §11.57., §11.59., §11.61., §12.38.· επαναληπτική §3.131., §11.12., §11.44., §11.55., §11.57., §12.40., §12.43.· ευχετική §3.123.-3.125., §9.9. , §9.11. , §11.34. , §11.47. §11.52. §12.25.· του πλαγίου λόγου §3.130., §8.13., §10.3., §10.23., §11.16., §11.26., §11.30., §11.34., §11.35., §13.3.-13.4.· §13.12§13.19.-13.20.· οριστική §3.107-3.113, §4.3., §8.13., §9.1., §9.2., §10.3., §10.11., §10.21., §11.10., §11.14., §11.26., §11.27., §11.39., §11.46., §11.48., §11.50., §11.51., §11.52., §11.53., §11.54., §11.55., §11.57., §11.60., §11.61., §11.66., §11.74., §11.75., §11.81., §12.37., §12.38., §12.39., §12.40., §12.43.· ευχετική οριστική §3.112προστακτική §3.132.-3.134., §9.6., §9.11., §11.11., §11.47., §11.52., §12.25., §12.33., §12.40υποτακτική §3.114.-3.121., §8.13., §9.7.-9.8., §10.13., §11.11., §11.15., §11.34., §11.36., §11.38., §11.51., §11.52., §11.53., §11.57.,§11.59., §12.25. §12.38.· απαγορευτική υποτακτική §3.118.· απορηματική §3.120., §9.8., §9.11., §9.23., §10.22.· βουλητική §3.114., §3.117.-3.121., §9.8., §9.11.· με ἂν §10.22., §12.43.· με σημασία μέλλοντα (προορατική ή του προσδοκώμενου) §3.114.-3.115., §9.5., §9.6., §11.52.· προτρεπτική ή αποτρεπτική §3.117., §9.8., §11.47εναλλαγή ~ §10.13ποικιλία ~ §10.25.· (προτάσεων) επιθυμίας §3.106., §9.6.-9.7.· (προτάσεων) κρίσεως §3.106., §9.1.-9.5., §11.74., §11.75., §11.83.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §4.7., §10.1.-10.8., §10.25., §13.1.-13.4.

ΕΛΞΗ §4.17., §4.19. §11.16.· του αναφορικού §12.6.-12.23.· αντίστροφη έλξη §12.17.-12.19.

ΕΜΦΑΣΗ §2.35., §2.57., §11.83., §12.3., §12.11., §12.21.

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ §7.8.-7.42.· ~ εμπεριέχοντες έναρθρο απαρέμφατο §4.23., §4.25., §4.26., §4.27.·~ ως υποκείμενα §1.2.· ~ ως επιθετικοί προσδιορισμοί §2.12.· ~ ως κατηγορούμενα §1.12.

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §11.63., §11.67.-11.71.

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΟΣ καὶ §7.45., §8.5.· σημασία §11.70.

ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §10.9-10.13..

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ §3.72-3.77., §4.3.,§11.11., §11.14, §11.15., §11.17., §11.34., §11.53., §11.54., §12.40.· αποπειρατικός ή βουλητικός ενεστώτας §3.74.· αποτελεσματικός ενεστώτας §3.77.· γνωμικός ενεστώτας §3.73.· ιστορικός ενεστώτας §3.75.,§11.14.· μελλοντικός ενεστώτας §3.76.,§11.52.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ §2.6-2.7.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΝ §11.15.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ §2.15., §2.57., §4.11., §4.21., §10.0., §10.4., §10.7., §10.12., §10.18., §11.81., §12.5., §12.22.

ΕΠΙΔΟΤΙΚΟΣ καὶ §7.45., §8.5επιδοτική σημασία §11.71.

ΕΠΙΘΕΤΑ §2.0., §6.11., §11.0., §12.0., §12.5., §12.20., §12.21., §12.32.· δικατάληκτα §2.1με σημασία αντίστοιχη προς τα ρήματα μνήμης ή λήθης, φροντίδας, επιμέλειας, φειδούς, συμμετοχής, πλησμονής ή στέρησης χωρισμού, απομάκρυνσης ή απαλλαγής εμπειρίας ή απειρίας, επιτυχίας ή αποτυχίας εξουσίας ή υποταγής, διαφοράς ή σύγκρισης §2.22με σημασία αντίστοιχη προς τα ρήματα φιλικής ή εχθρικής διάθεσης ωφέλειας ή βλάβης, ευπείθειας, υποταγής, ακολουθίας, διαδοχής, προσέγγισης, επικοινωνίας, μίξης, γειτνίασης, συγγένειας, ταυτότητας, ομοιότητας, ισότητας, συμφωνίας §2.26που δηλώνουν ικανότητα, σύγκριση, καταλληλότητα ή κατάσταση, αυτό που ταιριάζει ή αρμόζει §2.26ρηματικά §6.0.-6.15.· ~ συγκριτικού βαθμού ή που δηλώνουν σύγκριση §2.22.· τρικατάληκτα §2.1.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ §2.11., §2.12., §2.39., §2.45., §4.17., §5.6., §5.9., §11.0., §12.0., §12.5., §12.8., §12.12., §12.20., §12.21.

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ §7.1.-7.7., §11.0., §11.63. ,11.65. ,11.8., §11.73., §12.0. , §12.1., §12.2., §12.42.· αναφορικά §10.20., αοριστολογικα §2.64. ερωτηματικά §9.15., §10.20. ποσοτικά §2.23., τοπικά §2.23., §2.24., §12.19., τροπικά §2.23., §2.31., τροπικό ἂν §11.37., χρονικά §2.23.,§12.14έναρθρα ως υποκείμενα §1.2., ως επιθετικοί προσδιορισμοί §2.12έναρθρο απαρέμφατο με ~ §4.25., §4.26συσχετικά δεικτικά ~11.8.· ως κατηγορούμενα §1.12.

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ §1.18., §5.32., §6.12., §7.1.-7.7., §11.0., §12.0., §12.5.· εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί §7.8.-7.42.· οι πτώσεις ως ~ §2.24., §2.28., §2.33.

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ §1.15., §2.13.

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ §7.84.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ §12.29ευθείες §2.61., §9.8., §9.13.-9.25., §10.20.· επιθυμίας §9.13., §9.21.-9.24.· κρίσεως §9.13., §9.17.-9.20.· μερικής αγνοίας §9.15., §9.22.· ολικής αγνοίας (μονομελείς, διμελείς, πολυμελείς) §9.16., §9.23.· πλάγιες §2.61., §9.21., §10.14.-10.26., §13.12.-13.16.· επιθυμίας §10.22.· κρίσεως §10.21.· μερικής αγνοίας §10.20.· ολικής αγνοίας §10.19ρητορικές §9.13., §9.25., §10.13.

ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ §4.17.

ΕΥΚΤΙΚΗ §3.122.-3.131., §9.6., §9.9., §11.34., §11.36., §11.38., §11.50., §11.57., §11.59., §11.61., §12.38.· δυνητική ευκτική §3.123.-3.125., §9.1. , §9.9., §9.3, §10.3., §10.11., §10.21., §11.26., §11.47., §11.52., §11.55., §11.56., §11.74., §11.75., §12.39., §12.40. επαναληπτική §3.131., §11.12., §11.44., §11.55., §11.57., §12.40., §12.43.· ευχετική §3.123.-3.125., §9.9. , §9.11. , §11.34. , §11.47. §11.52. §12.25.· του πλαγίου λόγου §3.130., §8.13., §10.3., §10.23., §11.16., §11.26., §11.30., §11.34., §11.35., §13.3.-13.4.· §13.12§13.19.-13.20.

ΕΥΧΗ §3.123.-3.125., §9.4., §9.6., §9.9.· απραγματοποίητη §3.112., §9.10., §9.12.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ §1.14., §2.22.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ §3.69., §10.3., §10.11., §10.13., §11.14., §11.16., §11.30., §11.39., §11.57., §12.40.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ §1.14.

ΚΑΤΟΧΟΣ (ΚΤΗΤΙΚΗ) γενική κατηγορηματική ~ §1.14.· γενική ~ §2.22.· κτητικές αντωνυμίες §2.39.-2.43.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ §1.0., §11.0., §11.2.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ §2.11., §2.13., §2.29.,·2.45., §4.17., §4.19., §5.6., §5.11.· παράθεση §2.11, §2.14., §12.5

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ §1.0, §1.3., §1.11., §2.17., §2.45., §2.62., §4.19., §5.6., §5.11., §5.12., §6.12.,12.5.· γενική κατηγορηματική §1.14., §2.17επιρρηματικό κατηγορούμενο §1.15. , §2.13προληπτικό κατηγορούμενο ή του αποτελέσματος §1.16.,§4.17.· συμφωνία με το υποκείμενο §1.13.· κατηγορούμενο του αντικειμένου §3.53.

ΚΛΗΤΙΚΗ §2.18.

ΚΡΙΣΗ (ΑΠΟΦΑΝΣΗ) §11.56.,§11.66., §12.37.· εγκλίσεις προτάσεων κρίσεως §9.1.-9.5., §11.74.,§11.75.,§11.83.

ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ §2.39.-2.43.

ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ §2.12.,§2.28., §2.74.

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §8.0.,§9.25., §10.13.,§11.0., §11.14.,§11.16., §11.17.,§11.18., §11.19.,§11.20., §11.22.,§11.29., §11.30.,§11.31., §11.34.,§11.35., §11.39.,§11.40., §11.66.,§11.71., §11.83.,§12.1., §12.7.,§12.11., §12.17.,§12.20., §12.21.,§12.24., §12.25.,§12.26., §12.30.,§12.33.

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ §3.86.-3.92., §9.4., §9.5., §10.13., §11.11., §11.15., §11.47, §11.51., §11.52., §11.81., §12.38., §12.40.· βουλητικός μέλλοντας §3.89.-3.91.· γνωμικός μέλλοντας §3.88.

ΜΕΤΟΧΗ §2.12., §4.0., §4.4., §5.0.-5.41., §6.1., §8.1., §11.63., §11.65., §12.0., §12.5., §12.21., §12.23., §12.32., §12.45επιθετική/αναφορική §5.7.-5.10· επιρρηματική §5.6., §5.32.-5.41.· είδη §5.32.· αιτιολογική §5.36., §5.40.· εναντιωματική, παραχωρητική, ή ενδοτική §5.35., §5.40. §11.71.· τελική §5.38., §5.40.· τροπική §5.33., §5.40.· υποθετική §5.37., §5.40.· χρονική §5.34., §5.40απόλυτη §2.29., §5.6., §5.32., γενική ~ §5.39.-5.40. αιτιατική ~ §5.41.· συνημμένη §5.6., §5.32., §5.33.-5.38.· κατηγορηματική §5.6., §5.11.-5.31., §10.1., §11.62χρήσεις ~ §5.6., επιρρηματικές §5.6., §5.32.-5.41.· ονοματικές §5.6., §5.7.-5.31.

ΜΕΤΡΟ/ΔΙΑΦΟΡΑ §2.26., §2.27., §2.28.

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ §4.2., §11.29., §11.39., §11.48., §12.43.

ΜΟΡΙΑ §7.71.-7.83., §9.24., §10.9., §11.33.· δυνητικό (ή τροπικό) μόριο §3.109-3.111., §3.123.-3.125., §7.73., §4.2., §9.9., §11.50. §12.33.· μετοχικό μόριο §5.32.

NOMINA actionis §4.6.· agentis §5.2.

ΟΝΟΜΑ §2.0.-2.10., §4.0., §12.45.· αριθμοί §2.5.-2.10.· γένη §2.1-2.4.· πτώσεις-λειτουργία §2.0., §2.16.-2.33., §4.7., §12.0., §12.6., §12.7., §12.8., §12.14., §12.15., §12.16

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ §2.17.-2.19., §12.8.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ §10.26· ~ προσδιορισμοί §1.18.· ~ ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί §1.18., §2.11.· επεξήγηση §2.11., §2.15., §12.5.· επιθετικός προσδιορισμός §2.11., §2.12., §2.39., §2.45., §4.17., §5.6., §5.9., §11.0., §12.0., §12.5., §12.8., §12.12., §12.20., §12.21.· κατηγορηματικός προσδιορισμός §2.11., §2.13., §2.29.,·2.45., §4.17., §4.19., §5.6., §5.11.· παράθεση §2.11, §2.14., §12.5.· προεξαγγελική παράθε­ση §2.14., §12.22.· ~ ετερόπτωτοι προσδιορισμοί §1.18. §2.11.· σε γενική §2.22.,§12.5.,§12.21.· σε δοτική §2.26.· σε αιτιατική §2.31· ονοματικοί τύποι του ρήματος §4.0., §5.0.

ΟΡΓΑΝΟ/ΜΕΣΟ §2.28., §4.26.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ §3.107-3.113, §4.3., §8.13., §9.1., §9.2., §10.3., §10.11., §10.21., §11.10., §11.14., §11.26., §11.27., §11.39., §11.46., §11.48., §11.50., §11.51., §11.52., §11.53., §11.54., §11.55., §11.57., §11.60., §11.61., §11.66., §11.74., §11.75., §11.81., §12.37., §12.38., §12.39., §12.40., §12.43.· δυνητική οριστική §3.109-3.111., §9.1., §9.3., §10.3., §10.21., §11.26., §11.48., §11.66., §11.74., §11.75., §12.40., §12.43.· ευχετική οριστική §3.112.

ΟΡΚΩΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ §2.32., §7.79.

ΟΡΟΙ κύριοι ~ της πρότασης §1.17., §12.5.· ~ σύγκρισης §11.82.· συμπληρωματικοί ~ της πρότασης §1.17.

ΟΡΟΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ §11.79.-11.81.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ §2.0., §5.4., §5.8., §5.9., §6.15., §11.0., §12.0., §12.3., §12.4., §12.7., §12.8., §12.21., §12.22., §12.32.· ψυχικού πάθους §2.22.

ΟΨΗ/ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ §3.67., §3.70., §4.0., §4.1., §4.3., §4.4., §4.5., §5.0., §5.2.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ §2.29., §3.17.-3.20.

ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §12.41.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ §2.11, §2.14., §12.5

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ §3.97.-3.100., §4.3., §11.11., §11.12., §11.15., §11.17., §11.54.

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ/ΕΝΤΟΛΗ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ §3.117-3.118., §3.132.-3.133., §9.8., §9.11.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ/ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ) §8.0., §8.1.-8.10., §10.26.

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ §3.78.-3.85., §9.4., §11.14., §11.48., §11.55, §11.57., §11.60.· αποπειρατικός ή βουλητικός παρατατικός §3.80.· αποτελεσματικός παρατατικός §3.81.· επαναληπτικός παρατατικός §3.79.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §11.71.

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ §5.40., §11.65., §12.41., §12.45.

ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ §2.61., §9.21., §10.14.-10.26., §13.12.-13.16.· επιθυμίας §10.22.· κρίσεως §10.21.· μερικής αγνοίας §10.20.· ολικής αγνοίας §10.19.

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ §13.0-13.22· κρίσης §13.1.-13.7., §10.0., §10.1., §11.62.· επιθυμίας §13.8.-13.11.· οι ερωτήσεις στον ευθύ και πλάγιο λόγο §13.12.-13.16., §9.13.-9.25.,§10.14.-10.26.· οι δευτερεύουσες προτάσεις στον πλάγιο λόγο §13.17.-13.20.· οι αντωνυμίες στον πλάγιο λόγο §13.21.-13.22.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ αριθμός §2.8 -2.10.

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ §2.29., §3.18.

ΠΟΙΝΗ §2.24.

ΠΟΛΥΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ §8.4.

ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ §1.2., §2.31, §2.32., §2.33., §11.73., §12.1., §12.41., §12.42.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ §3.107., §4.2., §9.2., §10.2., §10.3., §11.14., §11.27., §11.46., §11.47., §11.60., §11.70., §11.75., §12.37., 12.43.· μη πραγματικό/αντίθετο του πραγματικού §3.109., §10.3., §11.60.

ΠΡΟΕΞΑΓΓΕΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ §2.14., §12.22.

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ §7.8.-7.42., §12.12.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ή ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ §1.16.,§4.17.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ονοματικοί §1.18ομοιόπτωτοι §1.18., §2.11.· επεξήγηση §2.11., §2.15., §12.5.· επιθετικός προσδιορισμός §2.11., §2.12., §2.39., §2.45., §4.17., §5.6., §5.9., §11.0., §12.0., §12.5., §12.8., §12.12., §12.20., §12.21.· κατηγορηματικός προσδιορισμός §2.11., §2.13., §2.29.,·2.45., §4.17., §4.19., §5.6., §5.11.· παράθεση §2.11, §2.14., §12.5.· προεξαγγελική παράθε­ση §2.14., §12.22ετερόπτωτοι §1.18. §2.11.· σε γενική §2.22.,§12.5.,§12.21.· σε αιτιατική §2.31. επιρρηματικοί §1.18., §2.24., §2.28., §2.33., §5.32., §6.12., §7.1.-7.7., §7.8.-7.42., §11.0., §12.0., §12.5.· εμπρόθετοι §7.8.-7.42.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ (στους υποθετικούς λόγους) §11.47., §11.51.

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ καὶ §7.45., §8.5.

ΠΡΟΣΤΑΓΗ §3.132.-3.133., §9.4., §9.11., §9.12.

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ §3.132.-3.134., §9.6., §9.11., §11.11., §11.47., §11.52., §12.25., §12.33., §12.40.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ §2.18., §2.20., §12.29.

ΠΡΟΤΡΟΠΗ/ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ/ΣΥΜΒΟΥΛΗ §3.117., §3.124., §9.6., §9.12.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ/ΟΡΟΣ §11.40., §11.45., §11.61., §11.68., §11.79., §12.36.

ΠΤΩΣΕΙΣ §2.0., §2.16.-2.33., §4.7., §12.0., §12.6., §12.7., §12.8., §12.14., §12.15., §12.16.· αιτιατική §2.30-2.33. γενική §2.21.-2.24.· δοτική §2.25.-2.29. κλητική §2.18., §2.20.· ονομαστική §2.17.-2.19., §12.8· ως αντικείμενο §3.25.-3.66.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ απαρεμφατικές ή μετοχικές §10.1.· «τοπικές» §11.4.,§11.5·
ως προς τη δομή τους: απλές §1.0.,§9.0.· ελλειπτικές §9.0.,§12.10.· επαυξημένες §1.17.,§9.0. σύνθετες §9.0.·
ως προς το περιεχόμενο: επιθυμίας §9.0., §9.6., §10.11.,10.22., §11.42.· επιφωνηματικές §9.0.· ερωτηματικές §9.0.,§10.9.,§12.27.· κρίσεως §8.13.§9.0.§9.1. §10.0.,§10.1.,§10.3.,§10.21.,§11.10.,§11.26
ως προς το ποιόν τους: αποφατικές §2.65., §9.0.· καταφατικές §2.65., §9.0
ως προς τη σχέση με τους άλλες ανεξάρτητες/κύριες: §8.0.,§9.25., §10.13.,§11.0., §11.14.,§11.16., §11.17.,§11.18., §11.19.,§11.20., §11.22.,§11.29., §11.30.,§11.31., §11.34.,§11.35., §11.39.,§11.40., §11.66.,§11.71., §11.83.,§12.1., §12.7.,§12.11., §12.17.,§12.20., §12.21.,§12.24., §12.25.,§12.26., §12.30.,§12.33δευτερεύουσες αναφορικές §1.2., §2.14., §2.15., §11.4., §12.0.-12.44.· ~ επιρρηματικές §12.31., §12.36.-12.40.· μεικτές §12.36.· αναφορικές-αιτιολογικές §12.36., §12.37.· αναφορικές-συμπερασματικές §12.36., §12.39.· αναφορικές-τελικές §12.36., §12.38.· αναφορικές-υποθετικές §11.63., §12.36., §12.40.· ~ ονοματικές/προσδιοριστικές/διασαφητικές/επιθετικές §12.0., §12.31., §12.34.-12.35., §12.36.· ~ παραβολικές (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) §12.41δευτερεύουσες επιρρηματικές §11.0.-11.83.· αιτιολογικές §11.24.-11.30., §11.66.· εναντιωματικές §11.63., §11.67.-11.71.· παραχωρητικές §11.71.· συμπερασματικές §11.72.-11.82.· συμπερασματικές απαρεμφατικές §11.74., §11.76. τελικές §11.1., §11.31.-11.39.· υποθετικές §11.40.-11.66., §11.68.· χρονικές §11.6.-11.23.· χρονικοϋποθετικές §11.63.· δευτερεύουσες ονοματικές §1.12., §10.0.-10.26., §11.1., §11.2.· ειδικές §4.7., §10.1.-10.8., §10.25.· ενδοιαστικές §10.9-10.13.· πλάγιες ερωτηματικές §10.14-10.26.,§10.9.

ΡΗΜΑΤΑ §3.1-3.143· αποθετικά §3.14.· απρόσωπα §2.29., §4.9., §10.6., §11.50., §11.52., §11.79.· απρόσωπη έκφραση §10.8., §10.12., §10.17., §11.50., §11.79.· αμετάβατα §3.2.,§6.13., §6.14.· δίπτωτα §3.24.· ενεργητικά §3.2.-3.8.· μέσα §3.9.-3.16.: μέσα αυτοπαθή ή ευθέα §3.10.· μέσα πλάγια ή περιποιητικά §3.11.· μέσα αλληλοπαθή §3.12.· μέσα δυναμικά §3.13.· μεταβατικά §3.2.,§6.13., §6.14.· μονόπτωτα §3.24.· ουδέτερα §3.21.παθητικά §2.29., §3.17.-3.20.· προσωπικά §4.9κατηγορίες ρημάτων αισθητικά §3.34., §3.56., §4.5., §5.24., §10.1., §10.5., §10.6., §11.62.· αμφιβολίας §10.9.· (αν)αγγελίας §5.26., §10.1.· ανοχής §5.17.· απορίας §10.14., §10.16.· απόφαση §11.79.· αφήγησης §10.16.· βλάβης §2.33.· βουλητικά §4.12., §11.79.· γνώμης, δοξασίας §10.2.· γνωστικά §10.1., §10.5., §10.6., §10.14., §10.16., §11.62.· δείξης §3.61., §10.1., §10.5., §10.6., §10.16.· δήλωσης §5.26., §10.1., §10.5., §10.6., §11.62.· διανοητικής ενέργειας §10.14.·διαφοράς ή σύγκρισης §3.30., §2.28.· δοξαστικά §1.10., §4.12. §10.1.· δυνητικά §4.12.· ελέγχου §5.26.· ελπίδας §10.2.· εμπειρίας ή απειρίας, έναρξης /λήξης §3.36., §5.17.· εξέλιξης §1.16.· εξίσωσης, εξομοίωσης §3.63.· εξουσίας §3.29.· επανάληψης §12.44.· επιθυμίας §11.79.· επιτυχίας ή αποτυχίας §3.28.· επιφύλαξης §10.9.· έρευνας §10.14.· ερώτησης §10.14.· ευεργεσίας/ αδικοπραγίας §5.16.· ευπείθειας, υποταγής §3.40.· εφετικά §3.35., §4.12.· καμάτου §5.17.· καρτερίας §5.17.· κελευστικά §3.61., §4.12. §11.62.· κίνησης §1.15., §2.29., §2.33.,§4.13.· κλητικά §1.10.· κρίσης §2.29.· κωλυτικά §4.12.· λεκτικά §3.61.,§4.9.,§4.12.,§10.1.,§10.5.,§10.6.,§11.62.· μάθησης §4.12., §5.24.,§10.1.· μεταποιητικά §1.10.· μνήμης ή λήθης §3.26., §5.24., §10.1.· νίκης, ήττας, αποτυχίας §5.16.· ομοιότητας, ισότητας, συμφωνίας §3.42.· πειθούς §11.79.· πράξης §4.13.· προσοχής §10.16.· προτρεπτικά §4.12.· προχειριστικά §1.10.· σκέψης §4.12. §10.14.,§10.16.· πλήρωσης και κένωσης §3.55.· πλησμονής ή στέρησης §3.31.· συμμετοχής ή κοινωνίας §3.33.,§3.65.· συνδετικά §1.0, §1.9., §6.12.· συνήθειας §12.44.· σωματικού πόνου §2.33.· υπαρκτικά §2.29.· υπεροχής §3.30., §5.16.· υποψίας §10.9.· φιλικής ή εχθρικής διάθεσης §3.39.· φόβου §10.9. φροντίδας §3.27., §10.9.,§10.14., §10.16.· χωρισμού, απομάκρυνσης ή απαλλαγής §3.31.· ψυχικής διάθεσης §10.14.· ψυχικού πάθους §2.28., §5.15με διπλή σύνταξη (με απαρέμφατο ή μετοχή) §5.18.-5.22., §5.27.-5.31.

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ §2.29., §6.0-6.14.· -τεος §6.12.-6.15., §11.52.· -τος §6.4.-6.11.

ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ §9.13., §9.25., §10.13.

ΣΚΟΠΟΣ §1.15., §2.28., §2.33., §4.6., §4.25., §5.38., §11.31., §11.36., §11.38., §11.39., §11.78., §12.36.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ §12.41.· ασύμμετρη σύγκριση §11.82.· γενική συγκριτική §2.22.-2.23.· εκφορά β΄ όρου ~ §2.22.· όροι σύγκρισης §11.82.· συγκριτικές προτάσεις §11.26.· συγκριτικός βαθμός §2.22., §2.23., §2.31.,§2.32.,§4.25

ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ §2.22.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ §8.4., §8.8., §11.82., §11.83., §12.36., §12.39.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §11.72.-11.82.· συμπερασματικές απαρεμφατικές §11.74., §11.76.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ §7.43.-7.70., §12.24.· αιτιολογικοί §7.62., §7.64., §7.67., §8.9.-8.10., §11.25.· αντιθετικοί/εναντιωματικοί §7.51.-7.57., §8.7.· διαζευκτικοί/διαχωριστικοί §7.49.-7.50., §8.6.· ειδικοί §7.67., §10.2., εισαγωγικοί §8.13.· παρατακτικοί §7.45.-7.62· συμπερασματικοί §7.58.-7.61., §7.70., §8.8., §11.73.· συμπλεκτικοί §7.45.-7.48., §8.5.· τελικοί §7.65., §11.32., §11.37.· υποθετικοί §7.63., §11.41., §11.68.· υποτακτικοί §7.63. -7.70.· χρονικοί §7.64., §7.66., §7.68., §11.7., §11.8., §11.25.· χρήσεις του ὡς §7.69.

ΣΥΝΟΔΕΙΑ §2.28.

ΣΥΝΤΑΞΗ απρόσωπη §6.12., §6.14.· προσωπική §6.15.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ §3.103-3.104.

ΣΥΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ §2.33., §3.44.-3.47.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ανανταπόδοτο §11.64.· αποσιώπησης §11.64.· σύνταξη κατά το νοούμενο §1.16.

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ §4.17., §4.19., §11.76.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §11.1., §11.31.-11.39

ΤΙΜΗΜΑ §2.24.

ΤΟΠΟΣ §1.15, §2.24, §2.28., §2.33., §11.2., §12.2., §12.5., §12.36.

ΤΡΟΠΟΣ §1.15., §2.28., §2.33., §5.6., §5.33., §11.2., §12.36., §12.41., §12.42.

ΥΛΗ §1.14, §2.22.

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ §2.22., §2.23., §2.26.

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ §3.101-3.102, §11.47.

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §11.40.-11.66., §11.68.

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ §11.40., §11.44., §11.51., §11.56., §11.62είδη υποθετικών λόγων αόριστη επανάληψη στο παρελθόν §11.57.· αόριστη επανάληψη στο παρόν/μέλλον §11.53.-11.54.· απλή σκέψη του λέγοντος §11.55.-11.56.· μη πραγματικό §11.48.-11.50.· πραγματικό §11.46-11.47· προσδοκώμενο §11.51-11.52.· ελλειπτικές υποθετικές εκφράσεις §11.65ελλειπτικοί ~ §11.64εξαρτημένοι ~ §11.62λανθάνοντες ~ §11.63~ στον πλάγιο λόγο §13.7., §13.19.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ §1.0., §2.62., §4.1., §5.11., §6.15., §9.1., §10.0., §10.4., §10.6., §10.12., §10.17., §11.0., §11.79., §12.0., §12.5., §12.15., §12.36.· απαρεμφάτου §4.17., §4.19., §12.9.· μετοχής §5.32.· ρήματος §1.1., §2.17., §2.49., §2.50παράλειψη ~ §1.3.-1.4.· συμφωνία ~ ρήματος §1.5-1.8. κατηγορηματική μετοχή ~ §5.13.-5.17. στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο. §5.24.-5.26.

ΥΠΟΤΑΞΗ §8.0., §8.11.

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ §3.114.-3.121., §8.13., §9.7-9.8., §10.13., §11.11., §11.15., §11.34., §11.36., §11.38., §11.51., §11.52., §11.53., §11.57.,11.59., §12.25. §12.38.· απαγορευτική υποτακτική §3.118.· απορηματική §3.120., §9.8., §9.11., §9.23., §10.22.· βουλητική §3.114., §3.117.-3.121., §9.8., §9.11.· με ἂν §10.22., §12.43.· με σημασία μέλλοντα (προορατική ή του προσδοκώμενου) §3.114.-3.115., §9.5., §9.6., §11.52.· προτρεπτική ή αποτρεπτική §3.117., §9.8., §11.47.

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ/Η/Ο σύνδεση §12.24.· σύνδεσμος §7.63.-7.70., §11.1.

ΦΟΒΟΣ §10.9., §10.11.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ §3.68., §4.3., §4.4., §4.5.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ §11.6.-11.23.· χρονικοϋποθετικές §11.63

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (προτερόχρονο, σύγχρονο, υστερόχρονο) §11.6.-11.7.

ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ §3.67-3.104., §4.0., §4.3., §4.4., §5.0., §5.2., §5.6., §10.11., §11.2., §11.6., §11.10., §11.15., §11.26., §11.35., §11.48., §11.50., §11.53., §12.36.· αρκτικοί §3.69., §10.3., §10.11., §10.21., §11.34., §11.54., §11.55., §12.40.· ιστορικοί §3.69., §10.3., §10.11., §10.13., §11.14., §11.16., §11.30., §11.39., §11.57., §12.40.· ΑΟΡΙΣΤΟΣ §3.93.-3.96, §4.3., §9.4., §10.13., §11.11., §11.12., §11.14., §11.15., §11.17., §11.34., §11.48., §11.57.· γνωμικός αόριστις §3.95., §11.54.· εναρκτικός αόριστος §3.94.· ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ §3.72-3.77., §4.3.,§11.11., §11.14, §11.15., §11.17., §11.34., §11.53., §11.54., §12.40.· αποπειρατικός ή βουλητικός ενεστώτας §3.74.· αποτελεσματικός ενεστώτας §3.77.· γνωμικός ενεστώτας §3.73.· ιστορικός ενεστώτας §3.75.,§11.14.· μελλοντικός ενεστώτας §3.76.,§11.52.· ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ §3.86.-3.92., §9.4.,§9.5., §10.13., §11.11., §11.15.,§11.47,§11.51.,§11.52.,§11.81.,§12.38.,§12.40.· βουλητικός μέλλοντας §3.89.-3.91.· γνωμικός μέλλοντας §3.88.· ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ §3.103-3.104.· ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ §3.97.-3.100., §4.3., §11.11., §11.12., §11.15., §11.17., §11.54.· ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ §3.78.-3.85., §9.4., §11.14., §11.48., §11.55, §11.57., §11.60.· αποπειρατικός ή βουλητικός παρατατικός §3.80.· αποτελεσματικός παρατατικός §3.81.· επαναληπτικός παρατατικός §3.79.· ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ §3.101-3.102, §11.47.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18