Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

§5.6. Οι κύριες χρήσεις της μετοχής είναι οι εξής:

• Η μετοχή χρησιμοποιείται, συνήθως έναρθρη, ως επιθετικός προσδιορισμός (επιθετική μετοχή), ο οποίος προσδιορίζει ειδικότερα ένα ουσιαστικό της πρότασης (κατά κανόνα το υποκείμενο ή το αντικείμενό της).

• Η μετοχή χρησιμοποιείται επίσης ως κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός (κατηγορηματική μετοχή) που μπορεί να αναφέρεται στο υποκείμενο ή το αντικείμενο της πρότασης.

Επιθετική και κατηγορηματική μετοχή αποτελούν (μαζί με την ουσιαστικοποιημένη μετοχή) τις ονοματικές χρήσεις της μετοχής.

• Η μετοχή χρησιμοποιείται και για να δηλώσει μια διεργασία ή ένα συμβάν που συνοδεύει και προσδιορίζει το κύριο ρήμα και το περιεχόμενό του ως προς τον χρόνο, τον τρόπο, την αιτία κ.λπ. (επιρρηματική μετοχή). Η επιρρηματική αυτή μετοχή διακρίνεται ανάλογα με τη σχέση της προς τους άλλους όρους της πρότασης σε συνημμένη και απόλυτη. Οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν τις επιρρηματικές χρήσεις της μετοχής.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18