Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§10.0. Οι προτάσεις, οι οποίες συμπληρώνουν την έννοια του ρήματος, είτε ως εξαρτημένες ερωτήσεις, είτε ως προτάσεις κρίσεως, λέγονται ονοματικές. Στην ουσία οι ονοματικές προτάσεις είναι ένα συμπλήρωμα του ρήματος με τη μορφή πρότασης και έχουν τη θέση ενός ονοματικού όρου της πρότασης, δηλαδή του υποκειμένου, αντικειμένου ή επεξήγησης. Σε αυτήν την κατηγορία των προτάσεων περιλαμβάνονται οι ειδικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές και αναφορικές ονοματικές προτάσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18