Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

§2.34. Οι αντωνυμίες, όπως δηλώνει και το όνομά τους, χρησιμοποιούνται στον λόγο αντί ονόματος. Είναι το βασικότερο εργαλείο που χρησιμοποιεί η γλώσσα, για να αναφερθεί σε μια προηγούμενη έννοια χωρίς να την επαναλάβει (αναφορά). Με τον τρόπο αυτό, οι αντωνυμίες συνεισφέρουν στον ειρμό του λόγου, δημιουργώντας συνδέσεις ανάμεσα σε προτάσεις και φράσεις. Η λειτουργία όμως των αντωνυμιών δεν περιορίζεται στην υποκατάσταση ενός ήδη γνωστού ονόματος. Οι ερωτηματικές και οι αόριστες αντωνυμίες, για παράδειγμα, δεν βρίσκονται στην θέση κάποιου τέτοιου ονόματος: οι πρώτες μας επιτρέπουν να ρωτάμε για κάτι που δεν γνωρίζουμε, ενώ οι δεύτερες δίνουν στη γλώσσα τη δυνατότητα να μιλήσει γενικά. Στην συνέχεια εξετάζονται οι επιμέρους λειτουργίες των αντωνυμιών και οι ιδιαιτερότητες στην χρήση τους.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18