Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

(ix) Αναφορικές αντωνυμίες

§2.70. Για τις αναφορικές αντωνυμίες στην εισαγωγή των αναφορικών προτάσεων βλ. §12.1.· ειδικότερα για την έλξη του αναφορικού βλ. §12.6. κ.εξ.

Για τις αναφορικές αντωνυμίες στην εισαγωγή των πλαγίων ερωτήσεων βλ. §10.20.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18