Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§8.0. Οι προτάσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα μπορεί να συνδέονται κατά παράταξη ή καθ' υπόταξη. Η κατά παράταξη σύνδεση των προτάσεων είναι η σύνδεση κατά την οποία ισοδύναμες προτάσεις συνδέονται χωρίς αλληλεξάρτηση διατηρώντας η καθεμιά τη νοηματική αυτοτέλειά της. Στη δεύτερη περίπτωση, η δομή της περιόδου διαρθρώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το νόημα μιας ή περισσότερων προτάσεων να εξαρτάται νοηματικά από άλλη ή άλλες προτάσεις, κύριες ή δευτερεύουσες. Η νοηματική εξάρτηση των προτάσεων τις "υποβιβάζει" σε εξαρτημένες προτάσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18