Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

(v) Αλληλοπαθείς αντωνυμίες

§2.52. Οι αλληλοπαθείς αντωνυμίες χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που δηλώνεται αμοιβαία αλληλεπίδραση και βρίσκονται μόνο στις πλάγιες πτώσεις του δυϊκού ή του πληθυντικού αριθμού.

ΘΟΥΚ 1.1.1 Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους || ο Θουκυδίδης από την Αθήνα εξιστόρησε τον πόλεμο των Πελοποννησίων και των Αθηναίων, πώς πολέμησαν μεταξύ τους.

ΘΟΥΚ 1.44.1 ἐπιμαχίαν δ' ἐποιήσαντο τῇ ἀλλήλων βοηθεῖν, ἐάν τις ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ ἢ Ἀθήνας || έκαναν αμυντική συμμαχία με τον όρο να βοηθά ο ένας τον άλλο, σε περίπτωση που κάποιος επιτεθεί στην Κέρκυρα ή στην Αθήνα.

ΔΗΜ 16.1 κατηγοροῦσι καὶ διαβάλλουσιν ἀλλήλους || κατηγορούν και συκοφαντούν ο ένας τον άλλο.

ΑΡΙΣΤ ΗΝικ 1156a9 οἱ δὲ φιλοῦντες ἀλλήλους βούλονται τἀγαθὰ ἀλλήλοις || αυτοί που είναι φίλοι μεταξύ τους, επιθυμούν το καλό ο ένας του άλλου.

ΠΛ Πρωτ 322b ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην || αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή δεν κατείχαν ακόμη την τέχνη της κοινωνικής συμβίωσης.

ΠΛ Φαιδ 84c Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην || ο Κέβης και ο Σιμμίας συζήτησαν για λίγο μεταξύ τους.

§2.53. Για τη δήλωση της αλληλοπάθειας με τη χρήση αυτοπαθών αντωνυμιών, βλ. §2.51.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18