Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§13.0. Τα λόγια ενός προσώπου μπορούν να μεταφερθούν:
(α) άμεσα ή σε ευθύ λόγο· σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται ακριβώςότι έχει ειπωθεί χωρίς καμία τροποποίηση και μόνο προτάσεται ή τίθεται παρενθετικά κάποιο λεκτικό ρήμα: λέγει, εἶπε, φησί, κελεύει, ἤρετο κλπ.
(β) έμμεσα ή σε πλάγιο λόγο· σε αυτή την περίπτωση ο μεταφερόμενος λόγος τοποθετείται στο πλαίσιο μιας διήγησης, εξαρτάται από ρήμα όπως λέγω, φημί, κελεύω, ἐρωτῶ κλπ. και γίνονατι οι αναγκαίες τροποποιήσεις (στα πρόσωπα, τους χρόνους, τις εγκλίσεις, κλπ.) για την προσαρμογή του στο νέο πλαίσιο.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18