Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

§1.17. Οι κύριοι όροι της απλής πρότασης, υποκείμενο, ρήμα και κατηγορούμενο, συνοδεύονται συνήθως από συμπληρωματικούς όρους που λειτουργούν ως προσδιορισμοί τους. Με τον τρόπο αυτό η απλή πρόταση επεκτείνεται και η διατύπωση του νοήματος γίνεται συνθετότερη. Η πρόταση που προκύπτει από την επέκταση της απλής πρότασης μέσω προσδιορισμών ονομάζεται επαυξημένη.

§1.18. Οι προσδιορισμοί που προσδιορίζουν τους βασικούς όρους της πρότασης μοιράζονται σε δύο κατηγορίες:

(α) Ονοματικοί προσδιορισμοί: πρόκειται για ονόματα, ουσιαστικά ή επίθετα, ή για λέξεις ή φράσεις που ισοδυναμούν με όνομα (π.χ. αντωνυμίες, επιθετικές μετοχές, έναρθρα απαρέμφατα, ονοματικές προτάσεις) και προσδιορίζουν επίσης ονόματα. Αν ο προσδιορισμός συμφωνεί με το προσδιοριζόμενο ως προς την πτώση, ονομάζεται ομοιόπτωτος, αν αυτή η συμφωνία απουσιάζει, λέγεται ετερόπτωτος.

(β) Επιρρηματικοί προσδιορισμοί: πρόκειται για επιρρήματα ή άλλες λέξεις και φράσεις που ισοδυναμούν με επίρρημα (π.χ. οι πλάγιες πτώσεις σε επιρρηματική χρήση, εμπρόθετα, επιρρηματικές μετοχές, επιρρηματικές προτάσεις) και προσδιορίζουν κυρίως ρήματα.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18