Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓH

§2.0. Η κατηγορία του ονόματος περιλαμβάνει το ουσιαστικό και το επίθετο, τα οποία στην αρχαία ελληνική προσδιορίζονται από τις γραμματικές κατηγορίες του γένους, του αριθμού και της πτώσης. Στην συνέχεια θα εξεταστεί η συντακτική λειτουργία των ονομάτων σε συνάρτηση με τα τρία αυτά χαρακτηριστικά τους. Κάποια στοιχεία για τη λειτουργία ορισμένων πτώσεων έχουν ήδη προκαταβληθεί στις παραγράφους για το υποκείμενο και το κατηγορούμενο, ενώ η χρήση των πτώσεων ως αντικειμένων του ρήματος θα ενταχθεί στο κεφάλαιο για το ρήμα.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18