ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ξενόγλωσσες (Αγγλόφωνες) τοποθεσίες του διαδικτύου 

3. Επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά (γλώσσα και γλωσσική εκπαίδευση)

Περιεχόμενα

Computers and Composition

An International Journal for Teachers of Writing

http://www.bgsu.edu/cconline/home.htm

Στη διαδικτυακή αυτή τοποθεσία, δημοσιεύονται σε ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό πολλά από τα άρθρα του περιοδικού Computers and Composition, από τον Νοέμβριο του 1983 μέχρι σήμερα. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Computers and Composition απευθύνεται σε ερευνητές και δασκάλους της γλώσσας που ενδιαφέρονται για την απήχηση και τις δυνατότητες αξιοποίησης των αναδυόμενων νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας και στην καλλιέργεια του γραμματισμού. Εκτός από μέρος των περιεχομένων του περιοδικού, δημοσιεύονται επιπλέον άρθρα και κείμενα προβληματισμού για ζητήματα, θεωρητικά και πρακτικά, που σχετίζονται με την εκπαίδευση στον γραμματισμό και την επίδραση ή συμβολή των νέων τεχνολογιών σε αυτή.

Περισσότερα τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα (με συνδρομή) μέσω του εκδοτικού οργανισμού Elsevier(Science Direct) στη διεύθυνση http://www.sciencedirect.com/science/journal/87554615

Language Teaching and Technology

http://llt.msu.edu/

Επιστημονικό περιοδικό που έχει ως κύρια θεματική τις προοπτικές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας. Στη διαδικτυακή τοποθεσία του Language Teaching and Technology δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο όλων των άρθρων που έχουν υποβληθεί από τον Ιούλιο του 1997 μέχρι σήμερα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φυλλομετρήσει τα περιεχόμενα του περιοδικού κατά τεύχος, θεματική ενότητα, όνομα συγγραφέα, θεματικό αφιέρωμα ή, ακόμη, να αναζητήσει αυτό που τον ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας όρους-κλειδιά.

Journal of Computer-Mediated Communication

http://jcmc.indiana.edu/

Τα άρθρα του περιοδικού ενδιαφέρουν όλα τα πεδία των κοινωνικών επιστημών στα οποία εμπλέκεται ο κεντρικός άξονας της θεματογραφίας του, δηλαδή η επικοινωνία με τη μεσολάβηση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Applied Linguistics (Oxford Publishing Company)

http://applij.oupjournals.org/

Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων του περιοδικού είναι επιτρεπτή μόνο σε άμεσους ή έμμεσους συνδρομητές. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν μόνο τα περιεχόμενα των τευχών και τις περιλήψεις των άρθρων.

Journal of Pedagogy, Pluralism, and Practice

http://www.lesley.edu/jppp.html

Το Journal of Pedagogy, Pluralism, and Practice είναι περιοδικό με επιστημονικό περιεχόμενο που εκδίδεται από το πανεπιστήμιο του Lesley (στη Μασαχουσέτη) και εστιάζει με κριτικό και πλουραλιστικό τρόπο σε ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής. Στα επιμέρους πεδία των ενδιαφερόντων του περιοδικού εντάσσονται η δίγλωσση εκπαίδευση και ο κριτικός γραμματισμός.

Είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο όλων των άρθρων του περιοδικού από το 1ο Τεύχος (άνοιξη 1997).

CALICO Journal

http://calico.org/journalarticles.html

Στην τοποθεσία διατίθενται παλαιότερα τεύχη (μέχρι το 2000) του περιοδικού που εκδίδει ο οργανισμός CALICO(Computer Assisted Language Instruction Consortium), ο οποίος ασχολείται με ερευνητικά ζητήματα σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση, με έμφαση στη διδασκαλία και την εκμάθηση των σύγχρονων γλωσσών.

Language@Internet

http://www.languageatinternet.de/

Το LANGUAGE@INTERNET επικεντρώνεται σε θέματα γλώσσας κάτω από τις καινούριες συνθήκες που προσφέρουν τα διάφορα μέσα και στη διάδρασή τους με διάφορους κοινωνικούς τομείς, όπως η νομοθεσία, η οικονομία ή η ιατρική, καθώς αποτελούν παράγοντες διαμόρφωσης της γλώσσας και οι ίδιοι υφίστανται σταδιακά μετασχηματισμούς από τη χρήση. Στόχος της περιοδικής έκδοσης του Language@Internet (http://www.languageatinternet.de/articles/) δεν είναι μόνο ο εμπλουτισμός της γλωσσικής θεωρητικής γνώσης αλλά και πώς αυτή θα αποτελέσει ένα απόθεμα γνώσης για εφαρμογή.

Στη σελίδα φιλοξενούνται τα άρθρα έξι τευχών του περιοδικού (καλοκαίρι 1999 - άνοιξη 2002) με θέματα σχετικά με την κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.

Discourse analysis on-line

http://extra.shu.ac.uk/daol/themed/t1.html

Το περιοδικό Discourse analysis on-line περιλαμβάνει αρθρογραφία σχετική με τη γλωσσολογική έρευνα στο πεδίο της ανάλυσης λόγου.

Generative Grammar in Geneva

http://www.unige.ch/lettres/linge/syntaxe/journal/journal.html

Το περιοδικό Generative Grammar in Geneva (GG@G) εκδίδεται από την επιστημονική ομάδα γενετικής του Τμήματος Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Σκοπός της έκδοσής τους είναι να δημοσιεύει πληροφορίες για τις εν εξελίξει έρευνες στον τομέα της γενετικής γραμματικής, που πραγματοποιούνται από τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού και από τους προχωρημένους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης και άλλων συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. Η ύλη του περιοδικού GG@G είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Στην τοποθεσία αυτή είναι διαθέσιμοι τέσσερις τόμοι (2000-2005).

Heritage language Journal

http://www.heritagelanguages.org/

Η Heritage Language Education είναι ένα αυτονομούμενο πεδίο που απορρέει από την έρευνα και την πρακτική στη γλωσσολογία, την ψυχολογία και τη γλωσσική εκπαίδευση. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για ένα forumσυζήτησης ανάμεσα σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την έρευνα της γλωσσικής κληρονομιάς, η Heritage Language Education διαμόρφωσε μια online εφημερίδα που εκδίδεται από κοινού από το Language Resource Center of UCLA και το UC Consortium for Language Learning and Teaching και φιλοξενείται σε έναν serverαπό το UCLA International Institute. Η εφημερίδα ενδιαφέρεται κυρίως για θέματα γλωσσολογίας και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, γλωσσικής εκπαίδευσης και πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.cal.org/heritage.

Language and Literacy: A Canadian Educational E-Journal

http://www.langandlit.ualberta.ca/

Το Language and Literacy είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τον γραμματισμό. Δημοσιεύονται διαρκώς άρθρα από την άνοιξη του 1999 μέχρι σήμερα.

Linguistik online

http://www.linguistik-online.de/

Όπως μας πληροφορεί η εισαγωγική σελίδα του γερμανόφωνου περιοδικού Linguistik online, σκοπός της έκδοσής του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα της γλωσσολογικής έρευνας. Το περιοδικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των πεδίων της επιστήμης της γλωσσολογίας. Οι πιο κεντρικοί τομείς της σχετικής έρευνας καλύπτονται με την τακτική δημοσίευση σχετικής αρθρογραφίας, ενώ τα λιγότερο συζητούμενα ερευνητικά ζητούμενα αποτελούν αντικείμενο ειδικών αφιερωματικών τευχών. Το περιοδικό Linguistik online καλύπτει κυρίως τα εξής γλωσσολογικά πεδία: ανάλυση συνομιλίας, ιστορία της γλώσσας, απόκτηση της γλώσσας, ιστορία της γλωσσολογίας (θεωρία και μέθοδοι) μορφολογία και σύνταξη, πραγματολογία, σημασιολογία, κοινωνιογλωσσολογία. Στην τοποθεσία είναι διαθέσιμα τα τεύχη από το 1998 μέχρι σήμερα.

UCL Working papers in Linguistics

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/PUB/WPL/uclwpl.html

Στην τοποθεσία δημοσιεύονται άρθρα - επιστημονικές εργασίες των συνεργατών του Τμήματος Φωνητικής και Γλωσσολογία του Πανεπιστημίου UCL (University College London). Τα άρθρα καλύπτουν τα θεματικά πεδία φωνολογία, σύνταξη, σημασιολογία και πραγματολογία, και έχουν δημοσιευτεί στο διάστημα 1996-2003.

The Web Journal of Modern Language Linguistics, Published by the School of Modern Languages

http://wjmll.ncl.ac.uk/

Εκδίδεται από το Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών (School of Modern Languages) του πανεπιστημίου του Newcastle. Διατίθενται τα τεύχη 1-5 (1996-2000).

ReCALL Journal

http://www.eurocall-languages.org/recall/r_online.html

Το περιοδικό εκδίδεται από τη European Association for Computer-Assisted Language Learning. Στην τοποθεσία διατίθενται σε ελεύθερη πρόσβαση τα τεύχη του περιοδικού από τον Μάιο του 1996 μέχρι τον Νοέμβριο του 1999.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Δεκ 2009, 10:55