ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ξενόγλωσσες (Αγγλόφωνες) τοποθεσίες του διαδικτύου 

2. Γλωσσική διδασκαλία

Περιεχόμενα

Summer Institute of Linguistics (SIL)

http://www.sil.org/

To Summer Institute of Linguistics (SIL) αποτελεί ερευνητικό οργανισμό που μελετά τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου. Η έδρα του βρίσκεται στο International Linguistics Center στο Ντάλας του Τέξας στις HΠA. Η διαδικτυακή τοποθεσία του SIL περιλαμβάνει ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα ενεργών συνδέσμων, μέσα από τους οποίους ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε πλούτο πηγών πληροφόρησης και άντλησης υποστηρικτικού υλικού. Οι πηγές είναι σχετικές με τους ακαδημαϊκούς τομείς στους οποίους επεκτείνονται οι έρευνες του ιδρύματος: ανθρωπολογία, θεωρητική γλωσσολογία, εφαρμογές της πληροφορικής τεχνολογίας στην επεξεργασία και τη διδασκαλία των γλωσσών, εκμάθηση γλωσσών, γραμματισμός, κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση.

Σε θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας παρέχονται χρήσιμες πηγές, που είτε είναι προϊόντα των εργασιών του SIL είτε προέρχονται από διάφορους άλλους κόμβους του διαδικτύου με τους οποίους υπάρχει ζεύξη. Ανάμεσα στις πιο χρήσιμες από αυτές είναι το γλωσσάριο γλωσσολογικών όρων, χρήσιμων για τη μορφολογική, συντακτική και πραγματολογική ανάλυση κειμένων. Oι υπόλοιπες πηγές γλωσσολογικών πληροφοριών αφορούν επιστημονικά εργαστήρια, συναντήσεις, συμπόσια, πανεπιστήμια και άλλες ακαδημαϊκές ιστοσελίδες από όλον τον κόσμο, που ασχολούνται με γλωσσολογικά θέματα, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά λεξικά, ψηφιακές γραμματικές, δεδομένα σχετικά με την υπολογιστική γλωσσολογία, ηλεκτρονικά διεθνή περιοδικά, θεματικούς πίνακες σχετικούς με διάφορα γλωσσολογικά θέματα, έναν κατάλογο με χρήσιμες διευθύνσεις που σχετίζονται με διάφορες ομάδες συζήτησης γλωσσολογικών θεμάτων, δημοσιεύσεις και διδακτορικές διατριβές, βιβλιογραφίες, γλωσσάρια, ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία κλπ.

Aπό τον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων ενδιαφέρον παρουσιάζουν: η βιβλιογραφία και ο κατάλογος των διεθνών εκδόσεων του SIL.

Επειδή ο δικτυακός τόπος του SIL περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών, συνιστάται στους/στις επισκέπτες/τριες να ανατρέχουν στον χάρτη (site map), για να μπορούν να πλοηγούνται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Lingua@ΝΕΤ - Virtual language center

http://www.linguanet.org.uk/

Το Lingua@ΝΕΤ - Virtual language centre αποτελεί ένα εικονικό γλωσσικό κέντρο που παρέχει, μέσω του διαδικτύου, πληροφορίες και πηγές σε διδάσκοντες την ξένη γλώσσα, σε διδασκόμενους και σε ερευνητές. Ιδρύθηκε από το Centre for Information on Language Teaching and Research (CILT) και το British Educational Communications and Technology Agency (BECTA). Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσα από το δικτυακό τόπο του Lingua@ΝΕΤ οργανώνονται σε ενότητες, ορισμένες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

  • Δικτυακοί τόποι για τις γλώσσες (Websites for languages): περιλαμβάνει συνδέσμους με επιλεγμένες διευθύνσεις για τη γλωσσική διδασκαλία.
  • Υλικό για γλωσσική διδασκαλία (Language Learning Materials): παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο υλικό για τη διδασκαλία γλώσσας και τις εξετάσεις.
  • Lingu@NET forum: αποτελεί χώρο επικοινωνίας στον οποίο μπορούν να εκφέρουν άποψη και να συζητήσουν με τους συναδέλφους όσοι εμπλέκονται στη γλωσσική διδασκαλία.

National Council of Teachers of English

http://www.ncte.org/

Η τοποθεσία αυτή ανήκει στο Εθνικό Συμβούλιο των δασκάλων της αγγλικής γλώσσας των ΗΠΑ και λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και έγκυρης ενημέρωσης για θέματα γλωσσικής διδασκαλίας. Ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του πληροφοριακού υλικού, ενώ αρκετά από τα εκτεταμένα άρθρα είναι προσβάσιμα μόνα στα μέλη της κοινότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος που ονομάζεται Ιδέες για Διδασκαλία (Teaching Ideas), στον οποίο δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με τη διδασκαλία και την κατανόηση του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή).

National Association for the Teaching of English (ΝΑΤΕ)

http://www.nate.org.uk/

Πρόκειται για τον χώρο του εθνικού επιστημονικού σωματείου των διδασκόντων την αγγλική γλώσσα ως μητρική της Αγγλίας (NATE), σωματείο με μεγάλο αριθμό μελών, πολλές και σημαντικές επιστημονικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες (έκδοση βιβλίων, περιοδικών, οργάνωση ημερίδων κλπ.). Ο δικτυακός τόπος επιχειρεί να ανταποκριθεί στους στόχους του ΝΑΤΕ που είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας της αγγλικής, η επιστημονική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η παροχή ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας για επιστημονικό προβληματισμό και αλληλοβοήθεια. Παρότι πολλές ενότητές του προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, ο κόμβος μπορεί να είναι χρήσιμος στους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα, που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τον προβληματισμό που αναπτύσσεται στην Αγγλία, να ενημερωθούν βιβλιογραφικά ή να αγοράσουν έγκυρα επιστημονικά έντυπα.

Reading Οnline

(το ηλεκτρονικό περιοδικό της International Reading Association)

http://www.readingonline.org/

To Reading Οn lineείναι το ηλεκτρονικό περιοδικό της International Reading Association (IRA) και λειτουργεί ως δικτυακή πηγή πληροφόρησης, διεθνούς ενδιαφέροντος, για θέματα που αφορούν την παιδαγωγική του γραμματισμού. Στις σελίδες του μπορεί να βρει κανείς πλούσιο υλικό: άρθρα θεωρητικού προβληματισμού για τη γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση, προτάσεις για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία, κείμενα προβληματισμού για τις νέες μορφές γραμματισμού, ενημέρωση σχετικά με έρευνες ή πρωτοποριακές εφαρμογές που εκτυλίσσονται διεθνώς στον χώρο της εκπαίδευσης του γραμματισμού.

Center for the Improvement of Early Reading Achievement (CIERA)

http://www.ciera.org/index.html

Ερευνητικό ίδρυμα των ΗΠΑ, που έχει ως στόχο να φέρει τον εκπαιδευτικό κόσμο αλλά και το ευρύτερο κοινό σε επαφή με τα ευρήματα της έρευνας στον τομέα της διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας. Διατρέχοντας τη σελίδα των δεσμών μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε διευθύνσεις, που έχουν επιλεγεί από το ίδρυμα και καλύπτουν σημαντικές πλευρές του θέματος της γλωσσικής διδασκαλίας. Οι διευθύνσεις αυτές πλαισιώνονται και από άλλες γενικότερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

http://www.lang.ox.ac.uk/

Το Κέντρο παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση στους σπουδαστές του που ενδιαφέρονται για τη μελέτη ξένων γλωσσών. Από τις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορούν να επωφεληθούν όχι μόνο οι σπουδάζοντες αλλά και οι διδάσκοντες ξένες γλώσσες, έχοντας πρόσβαση σε υλικό και πληροφορίες που παρέχονται κυρίως μέσα από συνδέσμους.

ERIC (Educational Recourses Information Center)

http://www.eric.ed.gov/

To ERIC αποτελεί υπηρεσία που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει πρόσβαση σε εκτεταμένο σώμα πληροφοριών, λειτουργώντας ως φορέας διαχείρισης μιας ευρείας βάσης δεδομένων για εκπαιδευτικά θέματα. Η βάση δεδομένων του ERICείναι αγγλόγλωσση και περιέχει κυρίως τίτλους αρθρογραφίας, ερευνητικών εργασιών και εισηγήσεων σε συνέδρια από το 1966 μέχρι πρόσφατα. Το υλικό που έχει αποδελτιωθεί είναι σχεδόν απέραντο. Αρκετά από τα αποδελτιωμένα άρθρα είναι διαθέσιμα σε πλήρες κείμενο.

Center for Applied Linguistics (CAL)

http://www.cal.org/

Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στηρίζεται σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Αποτελείται από ομάδα επιστημόνων και εκπαιδευτικών που αξιοποιούν τα ευρήματα από τον χώρο της γλωσσολογίας και των συναφών επιστημονικών κλάδων, για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν ζητήματα και προβλήματα σχετικά με τη γλώσσα. Ο οργανισμός αυτός καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τον προγραμματισμό συνεδρίων και την αξιολόγηση προγραμμάτων. Μέσα από τη σελίδα αυτή παρέχεται πληροφοριακό υλικό για τρέχοντα προγράμματα και δραστηριότητες. Επίσης, διατίθενται επιστημονικά κείμενα, άλλοτε εισαγωγικού χαρακτήρα και άλλοτε με πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο, που καλύπτουν αρκετά μεγάλο εύρος ζητημάτων σχετικών με την εφαρμοσμένη γλωσσολογία (μέσα από την επιλογή Resources).

Clearing house on Reading, English and Communication

http://reading.indiana.edu/

Δικτυακός τόπος του Indiana University School of Education, που συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία. Στις επιμέρους σελίδες περιλαμβάνονται σχέδια μαθημάτων, εκτεταμένες περιλήψεις βιβλίων, επιλεγμένη βιβλιογραφία, online βιβλιοπωλείο και αρκετές ενδιαφέρουσες συνδέσεις.

Center for Media Literacy

http://www.medialit.org/

Το Center for Media Literacy είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που εισηγείται μια νέα οπτική θεώρησης του γραμματισμού για τον εικοστό πρώτο αιώνα. Ο γραμματισμός ορίζεται ως «η ικανότητα να επικοινωνεί κανείς ικανοποιητικά με όλα τα μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, όπως επίσης και το να προσλαμβάνει, να κατανοεί, να αναλύει και να αξιολογεί τις ισχυρές εικόνες, λέξεις και ήχους που διαμορφώνουν την πρόσκαιρη κουλτούρα των μαζικών μέσων». Οι εκφραστές της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας υποστηρίζουν ότι οι παραπάνω ικανότητες γραμματισμού στα μαζικά μέσα είναι ουσιώδεις και για τα παιδιά και για τους ενήλικες ως άτομα και ως πολίτες δημοκρατικής κοινωνίας.

Στη διαδικτυκή τοποθεσία του Center for Media Literacy προσφέρεται πλούσιο υλικό: αρθρογραφία, διδακτικό υλικό, προτάσεις για διδακτικές προσεγγίσεις.

Literacy Information and Communication System (LINCS)

http://www.nifl.gov/lincs/

Ο φορέας αυτός (LINCS) αποτελεί δίκτυο πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με τον γραμματισμό των ενηλίκων. Η διαδικτυακή τοποθεσία του επιδιώκει να συγκεντρώνει και να καθιστά άμεσα προσβάσιμους σε όλους τους ενδιαφερόμενους τους σχετικούς πόρους ενημέρωσης που είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο.

Writing@CSU, Writing Center at Colorado State University

http://writing.colostate.edu/index.cfm

Στην τοποθεσία αυτή συγκεντρώνεται πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό που απευθύνεται σε δύο βασικές κατηγορίες ενδιαφερομένων:

  • α) συγγραφείς και
  • β) δασκάλους της γλώσσας και ειδικότερα της γραπτής έκφρασης.

Literacy.org

http://www.literacyonline.org/

Πρόκειται για διαδικτυακή πύλη που συγκεντρώνει πόρους του διαδικτύου που παρέχουν ενημέρωση για διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες σχετικά με τον γραμματισμό των εφήβων και των ενηλίκων. Εκτός από το ενημερωτικό υλικό, διατίθενται ελεύθερα και αρκετά άρθρα ή ανακοινώσεις σε συνέδρια για τον γραμματισμό. Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιμέρους φόρμες αναζήτησης για να βρουν τις πηγές που τους ενδιαφέρουν.

International Literacy Explorer

http://www.literacyonline.org/explorer/index.html

Η τοποθεσία αυτή είναι αυτόνομο τμήμα της προηγούμενης και σκοπός της είναι να προσφέρει συνολική εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τον γραμματισμό και τη στοιχειώδη εκπαίδευση και των σχετικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. Τα περιεχόμενα της τοποθεσίας είναι ευσύνοπτα και σαφή και απευθύνεται κυρίως σε μη ειδικούς που επιθυμούν εισαγωγική κατατοπιστική ενημέρωση σχετική με τα προαναφερόμενα ζητήματα.

Linguist List

http://linguistlist.org/

Η τοποθεσία Linguist List έχει προορισμό να παρέχει πληροφορίες για τη γλώσσα και την επιστημονική περιγραφή και ανάλυσή της και να συμβάλει στο να διαμορφωθεί ένα υπόβαθρο για να λειτουργεί ο κλάδος της γλωσσολογίας στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Στην ουσία λειτουργεί ως ευρεία διαδικτυακή κοινότητα, ως τόπος συνάντησης των απανταχού γλωσσολόγων ή ενδιαφερομένων για ζητήματα που αγγίζουν τους επιμέρους κλάδους της γλωσσολογίας. Το πληροφοριακό υλικό που διατίθεται από τη διαδικτυακή αυτή κοινότητα σε όλους τους επισκέπτες της συγκεντρώνεται με τη συμβολή των μελών της. Μεταξύ άλλων, παρέχει ενημέρωση για εκδόσεις, συνέδρια, προγράμματα σπουδών, επιμορφωτικά προγράμματα και σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνει συνδέσμους με άλλες τοποθεσίες στις οποίες δημοσιεύονται επιστημονικά κείμενα.

Information about Systemic-Functional Linguistics

http://www.isfla.org/systemics/index.html

Στην τοποθεσία δημοσιεύονται κείμενα που εισάγουν τους ενδιαφερόμενους στη Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογική θεωρία ως πλαίσιο για την ερμηνεία και περιγραφή της γλώσσας και ως θεωρητικό υπόβαθρο για τη γλωσσική διδασκαλία. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γλωσσάρι όρων, βιβλιογραφικοί οδηγοί, ψηφιοποιημένες διδακτορικές διατριβές, ενημέρωση για συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις.

Resources in Applied Linguistics

http://www.surrey.ac.uk/ALRG/resources.html

Οδηγός πλοήγησης σε πηγές του διαδικτύου σχετικές με πεδία και θέματα που εντάσσονται στον χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.

Linguistic Exploration

http://www.ldc.upenn.edu/exploration/

Περιλαμβάνει συνδέσμους με ενδιαφέρουσες πηγές (επιστημονικά άρθρα, αποτελέσματα ερευνών), που σχετίζονται με τη μελέτη των σύγχρονων γλωσσών, κυρίως γλωσσών που έχουν λίγους ομιλητές, και οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί πολύ.

Subject Centre for Language, Linguistics and Area Studies

http://www.lang.ltsn.ac.uk/index.aspx

Πρόκειται για δίκτυο υποστήριξης των σχετικών με τη γλώσσα και τη γλωσσολογία σπουδών σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην τοποθεσία δημοσιεύονται εισαγωγικά κείμενα σχετικά με τη μελέτη των γλωσσών και της επιστήμης της γλωσσολογίας και γίνεται οργανωμένη παρουσίαση σχετικών πηγών του διαδικτύου.

Άρθρα διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας

σχετικά με τη γλώσσα

http://www.fact-index.com/l/la/language_1.html

Σύντομα εισαγωγικά κείμενα για τη γλώσσα, τη μελέτη και την περιγραφή της. Τα κείμενα είναι γραμμένα με τη μορφή αναλυτικών ορισμών και έχουν τη δομή του υπερκειμένου, καθώς παραπέμπουν το ένα στο άλλο μέσα από ένα πλέγμα εσωτερικών συνδέσμων. Κάθε ειδικός όρος που εμφανίζεται σε ένα κείμενο παραπέμπει με σύνδεσμο σε άλλο κείμενο, όπου το περιεχόμενο του όρου επεξηγείται. Η πληροφόρηση συμπληρώνεται με συνδέσμους σε άλλες τοποθεσίες του διαδικτύου.
Άρθρα διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας

σχετικά με τη γλωσσολογία

http://www.fact-index.com/l/li/linguistics_1.html

Σύντομα εισαγωγικά κείμενα για την επιστήμη της γλωσσολογίας, τα επιμέρους επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας και ορισμένες από τις θεωρητικές σχολές του χώρου. Η τοποθεσία έχει την ίδια διάρθρωση με την προηγούμενη.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Δεκ 2009, 10:55