ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

8. Φιλολογικά και παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων

Περιεχόμενα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: http://www.helit.duth.gr/
  • Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών: http://www.bscc.duth.gr/
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: http://www.eled.duth.gr
  • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία: http://www.psed.duth.gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18