ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

3. Σώματα κειμένων

Περιεχόμενα

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ).

1. Το Σώμα Κειμένων (Corpus) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ)

http://hnc.ilsp.gr/

Το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου περιλαμβάνει αποκλειστικά δείγματα γραπτού λόγου, τα οποία έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης κοινής νεοελληνικής γλώσσας και χρονολογούνται από το 1990 και έπειτα. Τα κείμενα προέρχονται από πολλές πηγές, ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη και το περιεχόμενό τους καλύπτει ποικίλη θεματολογία. Οι κύριες πηγές από τις οποίες προέρχονται είναι: βιβλία (κάθε είδους), περιοδικά, εφημερίδες, τοποθεσίες του διαδικτύου, διαφημιστικά έντυπα κ.ά. Στο σώμα κειμένων περιλαμβάνονται συνολικά περισσότερες από 47.000.000 λέξεις. Το υλικό αυτό εμπλουτίζεται σταδιακά.

Οι προσφερόμενες δυνατότητες αναζήτησης στο σώμα κειμένων του ΙΕΛ είναι πλήρως προσβάσιμες μόνο στους συνδρομητές. Στους επισκέπτες είναι διαθέσιμο μικρό μέρος αυτών των δυνατοτήτων και τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι πολύ περιορισμένα.

Σώματα κειμένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:

  1. Στον «Hλεκτρονικό Kόμβο» http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm
  2. Στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» http://www.greek-language.gr/

1. Σώματα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου

Τα σώματα κειμένων περιέχουν, σε ηλεκτρονική μορφή, δημοσιευθέν υλικό της εφημερίδας Μακεδονία (1.000.000 λεκτικοί τύποι). Το υλικό είναι ομαδοποιημένο βάσει του αντικειμένου του άρθρου (π.χ. Πολιτικά, Οικονομικά, Αθλητικά κλπ.), ανά σώμα.

Τα σώματα κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με τα λεξικά του Κόμβου.

2. Σώματα κειμένων δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου.

Τα σώματα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου περιέχει, σε ηλεκτρονική μορφή, υλικό έκτασης 5.000.000 λεκτικών τύπων που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία (3.000.000)και στην εφημερίδα Τα Νέα (2.000.000). Το υλικό αυτό είναι ομαδοποιημένο ανά θεματική ενότητα και έχει ταξινομηθεί ανά κειμενικό είδος (σύντομες ειδήσεις, κοινωνικά ρεπορτάζ, χρονογραφήματα κλπ).

Τα σώματα κειμένων εκπαιδευτικού λόγου περιλαμβάνουν, σε ηλεκτρονική μορφή, υλικό έκτασης 2.000.000 λεκτικών τύπων που περιέχεται σε σχολικά βιβλία (του μαθητή και του εκπαιδευτικού) γυμνασίου και λυκείου. Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο ανά κειμενικό τύπο (αφήγηση, εξήγηση, περιγραφή, παροχή οδηγιών, ανάλυση διαδικασίας, επιχειρηματολογία). Τα υποστηρικτικά κείμενα των βιβλίων της «Έκφρασης-Έκθεσης» και της «Νεοελληνικής Γλώσσας» έχουν ταξινομηθεί ανά κειμενικό είδος (επιστολή, ποίημα, αίτηση κλπ.).

Τα σώματα κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με τα λεξικά της Πύλης.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18