ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

5.4 ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία

Οι τοποθεσίες που ακολουθούν περιλαμβάνουν πληροφορίες και υλικό σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία (ερευνητικά προγράμματα, προτάσεις, πληροφοριακό υλικό για τα διαθέσιμα μέσα και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους).

Περιεχόμενα

Οδύσσεια: Ελληνικά σχολεία στην κοινωνία της πληροφορίας

http://odysseia.cti.gr/

Έργο που αποβλέπει στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία όλων των διδακτικών αντικειμένων. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τους επιμέρους άξονες του προγράμματος.

Οδύσσεια: Εκπαιδευτικό λογισμικό

http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.asp

Κατάλογος και σύντομες περιγραφές των πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού που έχουν ετοιμαστεί στο πλαίσιο των έργων της Οδύσσειας.

Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.)

http://www.ilsp.gr/

Ερευνητικός φορέας που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σκοπός του ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας για την ελληνική γλώσσα.

Ερευνητικά κινείται στους τομείς της θεωρητικής, εφαρμοσμένης και υπολογιστικής γλωσσολογίας, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικής διδασκαλίας με τη βοήθεια Η/Υ, καθώς και επεξεργασίας, σύνθεσης και αναγνώρισης φωνής.

Το ΙΕΛ αναπτύσσει πλατφόρμες για τη μετάφραση από και προς την Ελληνική γλώσσα, καθώς και υπολογιστικά εργαλεία και προϊόντα που υποβοηθούν την μεταφραστική διαδικασία 'κατασκευάζει CD-ROMsγια την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με την βοήθεια υπολογιστή' δημιουργεί ηλεκτρονικά μονόγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά, υπολογιστικά λεξικά και ηλεκτρονικά λεξικά για παιδιά 'αναπτύσσει εργαστηριακά πρότυπα για αναγνώριση, σύνθεση και συμπίεση ομιλίας' κατασκευάζει εργαλεία διόρθωσης λαθών σε κείμενα.

Η διαδικτυακή τοποθεσία του παρέχει πληροφορίες για τα συντελεσμένα και υπό εξέλιξη προγράμματα που πραγματοποιούνται από το φορέα και για τα προϊόντα του (εκδόσεις, λογισμικά).

Πρόγραμμα "TRENDS" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

http://www.pi-schools.gr/hdtc/programs/trends.htm

Το πρόγραμμα TRENDS είναι ένα παλαιότερο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αποσκοπoύσε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την παροχή ενδοσχολικής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των δικτύων τηλεματικής. Στην παρούσα τοποθεσία διατίθεται πληροφοριακό υλικό και τα πρακτικά ορισμένων ημερίδων και ενημερωτικών συναντήσεων.

hh3 Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
http://www.eeep.gr/

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση είναι Εκπαιδευτική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με κοινό ενδιαφέρον στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην εισαγωγή και διάδοση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18