ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

6. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιεχόμενα

Υπ.Ε.Π.Θ, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

http://www.de.sch.gr/epimorfosi/

Στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», το ΥΠΕΠΘ υλοποιεί την Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση», προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν στην τάξη.

Στην ιστοσελίδα δίνονται πληροφορίες γενικά για το έργο και την οργάνωσή του, καθώς και για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, παρέχεται πληροφοριακό και επιμορφωτικό υλικό. Πληροφορίες για το ίδιο θέμα δίνεται και από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/

ΕΑΙΤΥ, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

http://www.cti.gr/epimorfosi/index2.htm

Το ΕΑΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών), έχει αναλάβει ως τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος του ΥπΕΠΘ τη δημιουργία ειδικών υποστηρικτικών μηχανισμών για την οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιμόρφωσης, την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και τη στήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις περιοχές ευθύνης του.

Το ΕΑΙΤΥ, για τις ανάγκες του έργου και για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων στις περιοχές ευθύνης του, διαμόρφωσε δικτυακό κόμβο με πληροφορίες για την εξέλιξη του έργου και με νέα ανά περιοχή ευθύνης του, για την οργάνωση του έργου, τους τόπους υλοποίησης, την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, το περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης

http://www.pi-schools.gr/hdtc/index.html

Η ιστοσελίδα αποτελεί έναν μηχανισμό παροχής συνεχούς και διά βίου επιμόρφωσης και κατάρτισης εξ αποστάσεως με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζονται στους άξονες:

  • α) της αυτο-εκπαίδευσης (πρόσβαση σε επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό για διάφορα γνωστικά αντικείμενα αλλά και γενικότερα θέματα, που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές),
  • β) της συνεργατικής μάθησης (επικοινωνία και συμμετοχή σε θεματικούς κύκλους συζητήσεων και εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων),
  • γ) της εικονικής τάξης (σειρά μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσω πρωτεύουσας ISDN σύνδεσης).
Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18