ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

Περιεχόμενα

1. Ημερήσιος και εβδομαδιαίος τύπος

2. Πληροφοριακό υλικό αξιοποιησιμο για τη διαθεματική διδασκαλία της γλώσσας

3. Σώματα κειμένων

4. Βιβλιογραφική ενημέρωση

5. Πηγές ενημέρωσης για δασκάλους της γλώσσας (ζητήματα παιδαγωγικής, ιστορία, αρχαιολογία κ.ά.)

6. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

7. Ελληνικές εκπαιδευτικές Πύλες ευρύτερου ενδιαφέροντος

8. Φιλολογικά και παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων

9. Διδασκαλία - εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18