ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

4.1. Πηγές πληροφόρησης για το ελληνικό βιβλίο - Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Περιεχόμενα

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

http://book.culture.gr/ ή http://www.ekebi.gr/

To Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) είναι κοινωφελές νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής για το βιβλίο και την ανάγνωση. Λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός που καταγράφει τις εξελίξεις στο χώρο της παραγωγής βιβλίου στην Ελλάδα και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κίνηση του βιβλίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων του ΕΚΕΒΙ (http://www.biblionet.gr/) είναι ελεύθερα προσβάσιμη για όλους τους χρήστες. Εδώ έχουν καταχωριστεί πληροφορίες (περίληψη, αναλυτικά στοιχεία και φωτογραφία του βιβλίου, βιογραφικό και εργογραφικό σημείωμα του συγγραφέα) για το σύνολο σχεδόν των κυκλοφορούντων ελληνόγλωσσων βιβλίων (85.000 τίτλοι), ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φυλλομετρήσει τις θεματικές κατηγορίες στις οποίες έχουν ταξινομηθεί οι καταχωρισμένοι τίτλοι.

Το ΕΚΕΒΙ παρουσιάζει, προωθεί και προβάλλει το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό μέσα από το αγγλόφωνο περιοδικό Ithaca - Books from Greece (http://www.ithacaonline.gr/). Εξαιρετικά χρήσιμοι είναι και οι σύνδεσμοι που παρέχει με διεθνείς και ελληνικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr/

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός που στοχεύει στην έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για ποικίλα θέματα επιστημονικής έρευνας, παρέχοντας προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών. Στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων λειτουργιών του εντάσσονται, μεταξύ άλλων:

  1. Η δημιουργία ελληνικών βάσεων δεδομένων επιστήμης και τεχνολογίας και η διάθεσή τους στο κοινό μέσω του διαδικτύου.
  2. Η συγκρότηση και διάθεση του Εθνικού Αρχείου των Διδακτορικών Διατριβών.
  3. Η ανάπτυξη και παροχή λογισμικού για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών και τη διασφάλιση της διασύνδεσής τους με τράπεζες πληροφοριών.
  4. Η δημιουργία Δικτύου Βιβλιοθηκών και η ενημέρωση Εθνικών Συλλογικών Καταλόγων.
  5. Η υποστήριξη του τμήματος ISSN, ISBN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Μέσα από την αρχική του σελίδα παρέχεται πρόσβαση σε πολλές επιμέρους υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά, η ενημέρωση για τα τρέχοντα επιστημονικά προγράμματα.

Βιβλιογραφία για την ελληνική γλώσσα

http://ins.web.auth.gr/arxeio_biblio.htmlΒιβλιογραφία για την ελληνική γλώσσα από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη βιβλιογραφική βάση δεδομένων, στην οποία έχουν καταχωριστεί τίτλοι βιβλίων, άρθρων και επιστημονικών ανακοινώσεων σχετικών με την ελληνική γλώσσα. Μέχρι στιγμής, έχει αποδελτιωθεί μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ενώ τα περιεχόμενα της βάσης διαρκώς διευρύνονται.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18