ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

5.3 Επίσημες διαδικτυακές τοποθεσίες φορέων σχετικών με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική έρευνα.

Περιεχόμενα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

http://www.ypepth.gr/

Μέσα από τη διαδικτυακή του τοποθεσία, το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συμβάλλει στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, μαθητών και σπουδαστών σε θέματα της αρμοδιότητάς του, προσφέροντας μια σειρά χρήσιμων υπηρεσιών και πληροφοριών. Η παρεχόμενη ενημέρωση αφορά ποικίλα ζητήματα, όπως διοικητικά θέματα, προγράμματα σπουδών, διδακτικά βιβλία, πρωτοποριακά προγράμματα κ.ά. Η πρόσβαση στις υπάρχουσες πληροφορίες είναι εφικτή μέσα από διαφορετικές διαδρομές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για την ευκολότερη πλοήγησή τους να συμβουλεύονται τον χάρτη της ιστοσελίδας.

Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών Ακαδημίας Αθηνών

http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=63&nt=109&lang=1

O σκοπός και η αποστολή του Kέντρου Eρεύνης Eπιστημονικών Όρων και Nεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών έχουν καθορισθεί ως εξής:

  • Γλωσσικός έλεγχος των νεολογισμών της νεοελληνικής κοινής.
  • Αποκατάσταση των εσφαλμένων ελληνογενών νεολογισμών.
  • Αντικατάσταση των ξένων όρων με ελληνικούς, όπου κρίνεται απαραίτητο και εφόσον η χρήση δεν τους έχει ήδη καθιερώσει.
  • Υπόδειξη για την αποφυγή εσφαλμένων όρων και εκφράσεων και γενικά μέριμνα για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
  • Διατύπωση στην ελληνική γλώσσα επιστημονικής ορολογίας σε νέους κλάδους και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα των επιστημών.

Για να καθιερωθεί η ορολογία ενός τομέα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Για να επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση το Kέντρο εκδίδει περιοδικό με τίτλο ΔEΛTIO EΠIΣTHMONIKHΣ OPOΛOΓIAΣ KAI NEOΛOΓIΣMΩΝ.

Eλληνικό Παιδαγωγικό Iνστιτούτο

http://www.pi-schools.gr/

Tο Eλληνικό Παιδαγωγικό Iνστιτούτο έχει ως στόχο του την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων της εκπαίδευσης, την υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στον δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρέχεται πληθώρα πληροφοριών και υπηρεσιών, από τις οποίες παρουσιάζουμε όσες έχουν ενδιαφέρον για τον εκπαιδευτικό και ειδικότερα τον φιλόλογο. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν σε μορφή pdf τις περισσότερες από τις νεότερες εκδόσεις διδακτικών βιβλίων για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο (βιβλία μαθητή και καθηγητή), επιλέγοντας τον γενικό τίτλο κάθε μαθήματος. Επίσης, μπορούν να έχουν αναλυτική ενημέρωση για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Οι εκδόσεις του Π.Ι., «Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων» και «Δελτίο εκπαιδευτικής αρθρογραφίας» καθώς και το επιστημονικό περιοδικό «Μέντορας» διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από τις σελίδες του. Eνδιαφέρον παρουσιάζει και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Bιβλιοθήκης του Π.I., η οποία περιέχει 9.000 τόμους και 180 τίτλους περιοδικών και δελτίων.

Kέντρο Eκπαιδευτικής Έρευνας

http://www.kee.gr/

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) είναι φορέας εποπτευόμενος από το ΥΠ.Ε.Π.Θ και ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες έρευνας των εκπαιδευτικών θεμάτων. Εκτός από τις έρευνες που εκπονεί, εκτελεί ερευνητικά προγράμματα που ανατίθενται σε αυτό ή σχεδιάζονται με δική του πρωτοβουλία. Παράλληλα, πραγματοποιεί εκδόσεις και οργανώνει συνέδρια για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη θέση κατέχουν όσα αναφέρονται στην έρευνα και στη δημιουργία της αντίστοιχης υποδομής. Για την επίτευξη των σκοπών του το ΚΕΕ συνεργάζεται επίσης με συγγενείς ερευνητικούς φορείς και με διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, UNESCO κλπ.). Στη διαδικτυακή του τοποθεσία παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που ο φορέας έχει ήδη ολοκληρώσει ή που βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

http://www.ekep.gr/

To Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού στοχεύει στην επικοινωνία, την παραγωγή και διάχυση πληροφόρησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και πιστοποίησης προσόντων, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας, καθώς και στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)

http://www.ideke.edu.gr/

Παρέχονται πληροφορίες για τη φυσιογνωμία, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του φορέα. Στην αρχική σελίδα υπάρχουν σύνδεσμοι για προγράμματα που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών, Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών κλπ.).

Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΥπΕΘ)

http://isocrates.gr/defaultISOKRATES.asp

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχουν πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τις ελληνικές σπουδές στο εξωτερικό, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο, φορείς και γραφεία εκπαίδευσης εξωτερικού, ενώ παρέχεται και εκπαιδευτικό υλικό.

Kέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)

http://users.otenet.gr/~kemete/greek1.htm

Το Κέντρο Μελετών και τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ αποτελεί εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΛΜΕ για τη μελέτη των εκπαιδευτικών ζητημάτων, την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την προαγωγή των δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας. Σκοπό της λειτουργίας του Κέντρου αποτελεί "η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση" των εκπαιδευτικών, καθώς και η προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών. Από την αρχική σελίδα, μεταξύ άλλων, υπάρχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες που ενημερώνουν για τις εκδόσεις του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ και της ΟΛΜΕ, για τις επιμορφωτικές δραστηριότητες του Κέντρου και τις συμμετοχές του σε προγράμματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιοι από τους δεσμούς (links) που διατίθενται μέσα από τη σελίδα ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε αγγλόγλωσσο εκπαιδευτικό λογισμικό, μέρος του οποίου αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας. Ακόμη, στη σελίδα των δεσμών παρέχονται διευθύνσεις σχετικές με την ελληνική γλώσσα, την αρχαιολογία, την εκπαίδευση και αυτές που παρέχουν πρόσβαση σε ελληνόγλωσσες εφημερίδες και περιοδικά.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

http://www.eie.gr/

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί πολυεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο που πραγματοποιεί και υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα στις ανθρωπιστικές και φυσικές επιστήμες. Στεγάζει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη επιστημονικών περιοδικών της χώρας καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στο ΕΙΕ λειτουργούν σήμερα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα, εκ των οποίων τα τρία εντάσσονται στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών: το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ), το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) και το Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ). Ο επισκέπτης των σελίδων του δικτυακού τόπου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μπορεί να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες και τις εκδόσεις του Ιδρύματος.

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (EAΙΤΥ)

http://www.cti.gr/

Το ΕΑΙΤΥ αποσκοπεί στη στήριξη της εκπαίδευσης και κάθε μορφής κατάρτισης σε σχέση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, καθώς και την ΚτΠ. 'στην ανάπτυξη τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας' στην παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών ειδικότερα προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γενικότερα προς το δημόσιο, φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους κοινωνικούς φορείς, σε θέματα μετάβασης της χώρας στην ΚτΠ.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων 2002-2004

http://www.ecd.uoa.gr/museduc/

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του προγράμματος, εκτός από τις βασικές πληροφορίες για τους στόχους και τις επιμέρους δράσεις του, είναι διαθέσιμο και μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που έχει εκπονηθεί.

Πρόγραμμα Μελίνα

http://www.prmelina.gr/a7/a722.htm

Το πρόγραμμα Μελίνα είναι προϊόν συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και έχει ως στόχο να ενισχύσει «τη δημιουργική συμβολή των τεχνών και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην ανάδειξη της πολιτισμικής συνιστώσας της εκπαίδευσης». Στην τοποθεσία περιλαμβάνεται αναλυτική ενημέρωση για τη φυσιογνωμία του προγράμματος και δημοσιεύονται σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18