ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ξενόγλωσσες (Αγγλόφωνες) τοποθεσίες του διαδικτύου 

1. Ελληνική γλώσσα και πολιτισμός

Περιεχόμενα

 
 

Modern Greek Studies Association

http://www.humanities.uci.edu/classics/MGSA/

Η Modern Greek Studies Association (MGSA) ιδρύθηκε το 1968 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό την προώθηση των νεοελληνικών σπουδών στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Διαθεματική στην κατεύθυνση, στοχεύει στην έρευνα σε θέματα γλώσσας, τεχνών, ιστορίας, πολιτικής, οικονομίας και κοινωνίας της σύγχρονης Ελλάδας. Τα μέλη της είναι δάσκαλοι, φοιτητές, ακαδημαϊκοί αλλά και μεμονωμένα άτομα που ασχολούνται με τη σύγχρονη Ελλάδα.

Το χρονικό εύρος των ενδιαφερόντων της MGSA καλύπτει κυρίως την Ελλάδα από τη δημιουργία της ως ανεξάρτητου κράτους, αλλά και την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας και της ύστερης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καθώς και ζητήματα από το πρώιμο Βυζάντιο, τους ελληνιστικούς και βυζαντινούς χρόνους, που έχουν μια παρουσία στη σύγχρονη περίοδο.

Η MGSA διοργανώνει διεθνή συμπόσια και θερινά σεμινάρια, προβαίνει σε περιοδικές εκδόσεις και έχει παράξει έναν αριθμό αξιόλογων τόμων για την ελληνική ιστορία και λογοτεχνία. Λειτουργεί, επίσης, ως ένα κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας για όσους ενδιαφέρονται σοβαρά για τη μελέτη της σύγχρονης Ελλάδας.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Δεκ 2009, 10:55