ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Οδηγοί και πηγές 

Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

Ελληνόγλωσσες τοποθεσίες του διαδικτύου 

5.6 Επιστημονικά άρθρα και εργασίες ή πρακτικά συνεδρίων (γλώσσα, γλωσσική εκπαίδευση ή γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα).

Περιεχόμενα

Οι εισηγήσεις του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας

http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/

Από τη σελίδα του φιλολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου καλύπτουν τις εξής ευρύτερες θεματικές: Φωνητική - Φωνολογία, Σύνταξη - Διαχρονική Σύνταξη, Σημασιολογία - Πραγματολογία, Μορφολογία, Κοινωνιογλωσσολογία - Ελληνικές Διάλεκτοι, Διδασκαλία Ελληνικής, Ιστορία της γλώσσας, Ψυχογλωσσολογία - Παθολογία της γλώσσας, Κειμενογλωσσολογία, Υπολογιστική ανάλυση της γλώσσας.

Πρακτικά 3ης Επιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας

Αλεξανδρούπολη 30 Μαρτίου 1999

http://alex.eled.duth.gr/eled/conf/sarafidou/00.htm

Στη σελίδα αναδημοσιεύονται οι οκτώ επιστημονικές εισηγήσεις της ημερίδας που είναι σχετικές με θέματα καλλιέργειας της γραπτής γλωσσικής έκφρασης στο σχολείο. Πρόκειται για αναδημοσίευση των περιεχομένων του τόμου έκδοσης των πρακτικών.

Eπιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς «Kλειδιά και αντικλείδια»

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/

Σελίδα του προγράμματος "Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004" που λειτουργεί ως χώρος αρθρογραφίας σχετικής με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και με άλλα ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά θέματα, όπως η επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία, η μέθοδος project, οι πολύγλωσσες κοινότητες κ.ά.

Προσωπική σελίδα του Σωφρόνη Χατζησαββίδη

(Καθηγητή Επιστημών Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής του ΑΠΘ)

http://users.auth.gr/~sofronis/index.htm

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται κάποιες από τις επιστημονικές εργασίες του συγγραφέα που έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια ή έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Σε ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας» παρουσιάζονται οι αρχές και η φιλοσοφία του συγκεκριμένου γλωσσοδιδακτικού πλαισίου και προτείνονται αρκετές σχετικές διδακτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες που μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου και β) Δραστηριότητες δομής.

Προσωπική σελίδα του Σπύρου Μοσχονά

(Επίκουρου Καθηγητή γλωσσολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών)

http://www.media.uoa.gr/people/smoschon/pages/gr/publications.html

Στη σελίδα αυτή αναδημοσιεύονται ορισμένα από τα άρθρα και τις επιστημονικές ανακοινώσεις του συγγραφέα που προσεγγίζουν τη γλώσσα μέσα από κοινωνιογλωσσολογική οπτική.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγ 2010, 10:18